загрузка...
загрузка...
На головну

Положень в Україні в післявоєнний період (1946-1953 рр)

1. Перетворення в Західній Україні. Суспільно-політичне життя.
2. Україна на міжнародній арені.
3. Відродження народного господарства.
4. Особливості репресивної політики в післявоєнний період.

 

Процес об'єднання українських земель і формування території України вступив у вирішальну фазу вже в кінці війни. Остаточні контури повоєнних кордонів УРСР сформувалися в процесі українсько-польського, українсько-чехословацького та українсько-румунського територіальних розмежувань. Їх суть полягала в міжнародному юридичному визнанні факту включення протягом 1939 - 1945 рр Західних областей України до складу СРСР.

Особливо важливим було врегулювання територіального питання з Польщею.

16 19 серпня45м- Між СРСР і Польською Республікою було укладено договір про радянсько-польського державного кордону. Він закріплював рішення Кримської і Потсдамської конференцій, згідно з якими кордон має проходити в основному по "лінії Керзона", з відхиленням на схід (т. Е. На користь Польщі) 5 - 8 км., А в деяких місцях на 17 км. (Неміряно - Ялунка) і 30 км. (Район Солона і м Крилов).

Остаточно радянсько-польський кордон було розмежовано в 1951р., Коли на прохання Польщі відбувся обмін прикордонними ділянками, майже однаковими за площею. До Львівської обл. увійшли землі в районі м Кристинополя (Червонограда), а до Польщі відійшла територія навколо Нижніх Устриків Дрогобицької області.

29 19 червня45 рдоговір між Чехословаччиною та СРСР було юридично закріплено рішення I з'їзду делегатів Народних комітетів Закарпатської України про з'єднання Закарпатської України з УРСР (від 26.11.1944 р).
Радянсько-румунський договір від 10.02.1947 р., Юридично закріплював право УРСР на Північну Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщина в рамках радянсько - румунського угоди від 28.06.1940г.

В результаті всіх цих змін кордонів, відбулося розширення території УРСР до 603,7 тис. Км2., А населення збільшилося на 7 млн. Чол. Намітилися умови для консолідації і розвитку українського народу, піднесення його національної свідомості.

Таким чином, Український народ на середину ХХ століття, з деякими територіальними втратами, зміг об'єднатися в своїх етнічних межах під владою одного територіального держави (останнім актом цього процесу стало включення в 1954 р Кримської області до складу УРСР).Зовнішньополітична діяльність УРСР.

27 19 січня44 рпленум ЦК ВКП (б) розглянув і прийняв пропозицію РНК СРСР про розширення прав союзних республік у сфері міжнародних відносин.28 січня - 1 лютого 1944Х сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон про перетворення Наркомату закордонних справ із загальносоюзного на союзно-республіканський.4 19 березня44 рВерховна Рада УРСР прийняла закон про утворення Народного Комісаріату закордонних справ республіки. Його очолює Д. Мануїльський. Україна стає одним із засновників і перших членів ООН. Боротьба за голоси, а значить і вплив в ООН - одна з головних причин відновлення прав зовнішнього представництва України. Крім того, це робилося з метою заспокоєння міжнародної громадської думки, мобілізації українського народу на завершення війни і відновлення; нейтралізації національного руху боровся за відродження незалежності України.6 19 травня45 рукраїнська делегація прибула в Сан - Франциско на установчу конференцію ООН. На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН Україну обрано до складу Економічної і соціальної ради, в 1948 - 1949 рр вона була постійним членом головного органу ООН - Ради Безпеки.
Українська дипломатія в 50 - х рр працювала в 16 міжнародних організаціях, підписала 60 мирних угод і конвенцій.
На міжнародній арені Україна ніколи не відхилилася від позицій, які займав СРСР. І все ж вихід на міжнародну арену, вступ до ООН мав велике значення для подальшого розвитку української державності.

Першочерговим завданням після війни було відновлення зруйнованої в 1941 - 1944 рр України. Погіршилася демографічна ситуація. У січні 1941 р - липень 1946 населення України скоротилося більш ніж на 9 млн. Чоловік. Важким наслідком війни стало різке скорочення чисельності трудових ресурсів, особливо кваліфікованих кадрів. Матеріальні втрати України становили 1,2 трильйона рублів, а за даними УІНРРА 100 мільярдів доларів. Було знищено 714 міст і селищ, 28 тисяч сіл, зруйновано 2 мільйони будинків, в результаті чого понад 10 млн. Людей залишилися бездомними. Київ знищений на 85%, Харків - на 70%, великих знищень зазнали Дніпропетровськ, Запоріжжя, Сталіне, Кременчук, Полтава. Втрати в економіці: знищено понад 16 тис. Промислових підприємств і 28 тис. Колгоспів і 870 радгоспів. Для виведення республіки з цього катастрофічного стану четвертий п'ятирічний план 1946 - 1950 рр виділив для України 20,7% загальносоюзних капіталовкладень. Пріоритетним завданням було відновлення важкої промисловості. У 1945 - 1950 рр на її розвиток було направлено 88% капіталовкладень. Значну їх частину було спрямовано в вугільну промисловість.

До кінця 40 - х роках було відновлено довоєнний рівень промислового виробництва у вартісних показниках. За фізичним обсягом рівня виробництва 1940 р вдалося досягти тільки в середині 50-х рр

Капіталовкладення в сільське господарство становили лише 7% загального обсягу асигнувань. Незабаром пущені в дію 2000 промислових підприємств відновлено електроенергетиці. Великі труднощі залишилися в с / г, через посуху в 1946 р .; взимку 1946 - 1947 рр прийшов на Україну голод.

За офіційними радянськими даними, в 1950 р Україна вже виробила 47,8% всесоюзної продукції чавуну, 30,6 - сталі, 33,2 - прокату, 53 - залізної руди, 30 - вугілля, 38,4 - металургійного устаткування, 71, 6 - цукру. Продукція с / г України в 1950 р - дорівнювала лише 91% проти стану 1940, відповідно легка промисловість лише 79% рівня 1940 Промислове виробництво в Україні в 1950 р перевищила рівень 1940 року на 15%. Однак це не привело до істотного підвищення життєвого рівня народу, оскільки тоталітарний режим традиційно нехтував випуском товарів широкого вжитку.

У серпні 50 - х рр УРСР відігравала одну з головних ролей в єдиному господарському механізмі країни. Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР, стало одним з найбільш районів машинобудування.У 1957 р за кількість виробництва чавуну на душу населенняУкраїна випередила всі капіталістичні держави світу. завидобутку вугіллявона вийшла на2 місце в світі, аз виробництва сталі-третє.Однак паралельно зростанню індустріальної могутності в Україні поглиблювалися і дедалі більше виявлялисянегативні тенденції, Які набували рис хронічності.

По - 1-е,це помітне відставання від провідних капіталістичних країн в якісних показниках - затратах матеріальних і трудових ресурсів і т. п ..За - 2-е,диспропорциональное, безсистемне моделювання економіки України, перенасиченим її промисловими підприємствами.За - 3-е, Зниження темпів зростання продуктивності праці в промисловості і т. Д ..Першочерговим завданням в таких умовах було прискорення науково - технічного прогресу, Здійснення значних структур зрушень в технології, організації та управлінні виробництвом.Крім цього, Потрібно було вирішитище два завдання: Нагодувати, одягти людей і зміцнити оборону країни.

Відновлення народного господарства України істотно відрізняється від відновних процесів країн Заходу. Збитки України від війни, були значно більше ніж в західних кранах. Поглибив ситуацію голод 1946 - 1947 рр Відновлення в Україні здійснювалася власними силами без зовнішньої допомоги, а в західні країни активно використовували асигнування, надходило від США відповідно до "плану Маршалла". Характерними рисами відновних процесів в Україні були пріоритетний розвиток важкої промисловості, активна роль командної системи, значна заангажованість в економічній сфері ідеологічного фактора.

Після звільнення України від нацистів на Західній Україні продовжилася радянізація, перервана війною. Як зазначав історик О. Субтельний продовжився процес приведення західних Українська у відповідність з радянською системою і їхніми співвітчизниками.З цією метою в Західній Україні швидкими темпами повинні бути здійсненііндустріалізація, колективізація, культурна революція, утвердження влади органів диктатури пролетаріату.

Всі ці процеси і повинні створити умови для остаточної інкорпорації (включення до складу) західноукраїнського регіону в СРСР. Був проголошений курс на реконструкцію і розвиток як традиційних для регіону галузей промисловості (нафтовидобувна, газова та інші) так і нових (машинобудівна, приладобудівна, металообробна).

Пройшла корінна модернізація економічного потенціалу регіону. За роки четвертої п'ятирічки в західних областях України були відбудовані і споруджені понад 2,5 тис. Великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції промисловості протягом 1946 - 1950 рр виріс в 3,2 рази.Процес індустріалізації тут мав свої особливості.В - 1-е,значно вище, ніж в східних регіонах СРСР темпи промислового розвитку. Якщо в 1940 р підприємства західних областей становили 4,7% - загального числа підприємств України, то 1949р. вже 12,6% (у важкій промисловості - відповідно 8,1 і 16,8%).За - 2 - е,суттєві якісні зміни в традиційних галузях західноукраїнських земель. продукція лісової промисловості стала базою для розвитку місцевих галузей - деревообробної, паперової, хімічної.За -3 - е,поява нових галузей промисловості: машинобудівної та приладобудівної - на Львівщині; взуттєвої та трикотажної - у Прикарпатті; рибопереробної - в Ізмаїльській обл. та ін.За - 4 - е,відкриття в західноукраїнському регіоні значних родовищ корисних копалин: 1946 - 1949 рр в Дрогобицькій області розвідані газові родовища, які мали союзне значення. У 1948 р завершено будівництво найпотужнішого в ті часи в Європі магістрального газопроводу Дашава - Київ, а в 1951 р газ із Західної України почала отримувати Москва.
Економічна модернізація вимагала значної кількості освічених, кваліфікованих робітників. Тому велика увага приділялася питанням освіти.
У 1950 - 1951 навчальному році в школах західних областей вже працювало понад 60 тис. Вчителів (в 6 разів більше ніж у довоєнний період). Початковою освітою було охоплення всіх дітей шкільного віку. В кінці 1950 року тут функціонувало 25 вузів - 1,5 рази більше, ніж у 1940 р кількість студентів збільшилася в 10 разів.

З 1953 р навчання в усіх вузах західноукраїнських областей велося переважно російською мовою, що призводило до русифікації населення.Особливістю політичного життя в Західній Українібуло формальне представництво у владних структурах місцевого населення, яке, як правило, висувалося на другорядні посади і могло певною мірою активно впливати на розвиток подій на рівні села чи району. 1950 з 23 тис. Членів львівської обласної організації КП (б) У місцеве населення становило лише 10%.

У свою чергу в номенклатурі обкомів партій Західної України, місцеві працівники становили тільки 12,1%. Причина: недовіра КП (б) В.
Радикальні зміни відбулися і в сільському господарстві західноукраїнських земель. Ще в 1944 р був відновлений процес примусової форсованої колективізації.В початку 1946 рв Західній Україні налічувалося 158 колгоспів,1950- 7190 (колгоспи за одними джерелами об'єднували 93%, а по іншим 98% селянських господарств).

На початку 50 - х рр суцільна колективізація в західноукраїнському регіоні була в основному завершена.
Діяльність українських і польських політичних партій, громадських організацій, наукових, торговельних, промислових товариств і установ було заборонено.
Переважаючими методами здійснення соціалістичних перетворень стали тиск, терор, масові репресії, депортація населення. З метою остаточного придушення опору нововведенням з боку західноукраїнського населення, сталінський тоталітарний режим повів активну боротьбу проти УГКЦ, яка була одним з важливих чинників суспільно - політичного життя цього регіону.

Читайте також:

Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави

Соціал демократичний рух

Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії

Освіти Київської Русі

Українські землі в складі Великого князівства Литовського

Повернутися в зміст: Історія України

Всі підручники

© om.net.ua