загрузка...
загрузка...
На головну

Політичний устрій Київської Русі

Київська Русь - ранньофеодальна держава з монархічною формою правління.
Етапи становлення державності:

  • дружинная форма;
  • централізована монархія;
  • федеративна монархія.

Соціально - економічний розвиток.

За часів Київської Русі сформувалося феодальне суспільство у східних слов'ян. Становлення феодальних відносин в Давньоруській державі відбувалося в загальноєвропейському руслі: від державних форм до сеньйоріальних (вотчинних).

У XII - XIII ст. з поглибленням процесів феодалізації на Русі з одного боку ускладнювалася ієрархічна структура панівного класу, основними категоріями якого були князі, бояри та дружинники, з іншого активно йшов процес диференціації серед феодально залежного населення. це:
Смерди - більша частина селян, що мали приватне господарство, відносно вільні.

Закупи - люди, що знаходилися в кабалі у феодала.
рядовичи - селяни, які уклали з феодалом ряд (договір) і визнавали свою залежність від нього.
Челядь - особи, які втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх продавали, передавали у спадок.
Холопи - люди, які перебували в повній власності феодала.
При феодалізмі земля була основним засобом виробництва. Провідною галуззю економіки цього часу було сільське господарство.

Висновок. Більше одинадцяти століть назад східні слов'яни створили першу державу. Вона належала до найбільших, культурним, найбільш розвинених економічно і політично держав середньовіччя. На величезному обширі від Чорного до Білого морів, від Карпатських гір до Волги жили витривалі, хоробрі і мужні русичі. Вони вирощували хліб і розводили худобу, мали розвинені ремесла і промисли, а руські купці були відомі на торгах Багдада, Константинополя, Кракова та ін .. Могутньою, високорозвинутою й цілісною була матеріальна й духовна культура Київської Русі. Її народ зводив величні кам'яні храми й ошатні дерев'яні житла, створював могутні фортифікаційні споруди своїх великих і малих міст, будував на тисячі верст захисні вали проти кочовиків причорноморських степів. На весь світ прославилися вироби давньоруських майстрів, наприклад дорогоцінні золоті речі і більш скромні срібні прикраси.

Київська Русь багато важила в політичному житті Європи і Близького Сходу. З нею змушені були рахуватися візантійські імператори й хозарські кагани. Протягом п'ятисот років Давньоруська держава закривала собою європейській світ і Візантію від кочовиків. Вона прийняла на себе страшний удар залізного тарана 150-тисячної татаро-монгольської кінноти Батия, ціною життя сотень тисяч своїх воїнів і мирних жителів послабила його і тим врятувала Європу від спустошення і загибелі.

Київська Русь зробила величезний внесок до світової історії IX - XIII ст., Тому інтерес до неї не згасає серед вчених сучасного світу. В Америці, багатьох країнах Європи, слов'янських та навіть неслов'янських. Навіть в загубленій в океані Австралії і екзотичної Японії плідно працюють над проблемами давньоруської історії десятки вчених.

Читайте також:

Виникнення українського козацтва

Положень в Україні в післявоєнний період (1946-1953 рр)

Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії

народницький рух

походження слов'ян

Повернутися в зміст: Історія України

Всі підручники

© om.net.ua