загрузка...
загрузка...
На головну

Військові дії 1648-1653 рр Формування української держави

У міру розгортання національно-визвольної боротьби (1648 - 1657 рр) в середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки були чітко сформульовані фундаментальні основи національної державної ідеї:
- Право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання;
- Незалежність і соборність Української держави;
- Генетичний зв'язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традицій та культури князівства.

Ці положення лягли в основу державотворчої діяльності Б. Хмельницького.

З початком визвольної війни почала формуватися українська національна державність. Фактично вся вища адміністративно-політична, військова та судова влада належала гетьману, під час військових дій вона була необмеженою


Керувати всіма справами гетьману допомагала генеральна військова старшина, яка крім вирішення військових завдань виконувала функції центрального апарату управління. У неї входили: писар, обозний, два осавули і два судді, хорунжий, бунчужний, скарбник. Генеральна старшина фактично виконувала функції міністрів на чолі з генеральним писарем.

Вся звільнена територія України розділена на полки / сотні, які були адміністративно-територіальними одиницями. У 1648 році було 40 полків.
Межі козацької держави охоплювали землі трьох воєводств-Київського, Брацлавського і Чернігівського (від м Случ на заході до російського кордону на сході і від басейну Прип'яті на півночі до степової смуги на півдні). Столиця - м Чигирин. Офіційна назва держави - Військо Запорізьке.

У квітні 1657 року в Чигирині генеральна рада старшин визначила наступником В. Хмельницького на гетьманство його сина Юрія, що свідчить про намір гетьмана перетворити цей інститут в монархічну і зробити її спадковою в своєму роді.

Отже, це був період найбільшого політичного і військового піднесення України. Без сумніву, останні державно акти Хмельницького могли зміцнити внутрішнє становище української держави, консолідувати навколо особи гетьмана їхні капітали суспільства того, що діяли розрізне, ставлячи тим більше за все корпоративні інтереси. Смерть Б. Хмельницького перервала консолідаційний процес і не дала скріпітісь української державності, досягнення якої були втрачені його наступниками на гетьманстві.

Читайте також:

Скіфо-сарматська доба

Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави

Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії

Українські землі у другій третині XV-першої половини XVI століття

Положень в Україні в післявоєнний період (1946-1953 рр)

Повернутися в зміст: Історія України

Всі підручники

© om.net.ua