загрузка...
загрузка...
На головну

Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму

1. Україна і утворення СРСР.
2. Політика українізації.
3. Індустріалізація України і колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 рр
Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 р.р.) 

1. Конституція УРСР 1937 року.
2. Українські землі під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини.
Політичне життя, національно-визвольний рух

 

За першого періоду - 1917-1922 рр - велася ще завзята збройна боротьба між політичними утвореннями, які виникли внаслідок волевиявлення українського народу: УНР Українською державою, Директорією УНР і російськими окупантами (більшовиками і білогвардійцями). Цей період збігається в радянському масштабі зперіодом так званого "воєнного комунізму".

Після закінчення громадянської війни на території колишньої Російської імперії виникло13 держав.П'ять з них були дійсно самостійними (країни Балтії, Польща і Фінляндія). У всіх інших, в тому числі в Україні, утвердилася радянська форма державності. Україна мала формальний статус самостійної держави, яка виявляла незначну дипломатичну активність на міжнародній арені.

Діяльність української радянської дипломатії на початку 20-х років можна умовно розділити на два істотно відмінні етапи:1-й(Кінець 1920 - квітень-травень 1922р.) - Рішучий дипломатичний пропив, вихід з ізоляції;2-й(Червень 1922 - серпень 1923 г.) - поступове згортання зовнішньополітичної діяльності.

14.02.1921р. Ф. Коком і Ю. Коцюбинським було підписано першу мирну угоду УРСР з Литвою.
18 березня Росія і Україна уклали Ризький мирний договір з Польщею. Скоро Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією та Естонією.У початку 1922був підписаний договір між Україною і Туреччиною, зміст якого відповідав Російсько-турецької договором, укладеним в березні 1921 р і мав надзвичайно важливе значення для становлення і активізації зовнішньої торгівлі республіки, адже в II пол. 20-рр. 45% всього обороту зовнішньої торгівлі УРСР припадало на Туреччину.

На цьому етапі плідно йшла перебудова дипломатичних структур. Всією роботою керував наркомат закордонних справ УРСР і очолював голова РНК України Х. Раковський. Для налагодження ефективного економічного співробітництва була утворена НКВТ.Наприкінці 1921 року Україна мала власний експортний фонд, який склав 60 млн. руб. золотом.

У квітні 1921 в Берліні було підписано угоду між УРСР і Німеччиною про обмін військовополоненими і інтернованими громадянами - радянська Україна визнавалася Німеччиною де-факто. А ще через рік - в квітні 1922 року - під час роботи конференції глав європейських держав, що проходила в Генуї, скориставшись суперечностями, російська делегація, до складу якої входив Х. Раковський, в містечку Рапалло уклала рівноправну угоду між РСФРР та Німеччиною. У листопаді 1922 р дію цієї угоди було поширене на Україну.

Отже, на початку 20-х рр Україна вийшла з міжнародної ізоляції. Радянської уряд України уклав 48 власних міжнародних угод. Складалося враження, що УРСР в цей час дійсно була самостійною і незалежною державою в зовнішніх зносинах, яку Москва підтримувала. Але ця самостійність була формальною, оскільки зовнішньополітичну лінію УСРР визначали рішення Політбюро ЦК КП (б) У, що керувався настановами з Москви. Контролювалася центром. По-друге, "самостійна" зовнішня політика створювала ілюзію справжньої української державності, що дозволяло, з одного боку, нейтралізувати активність учасників національно-визвольного руху, які боролися за відродження незалежної української держави, з іншого - використовувати УРСР, як додатковий інструмент для здійснення о- радянської політики на міжнародній арені.

На жаль, незважаючи на порівняно інтенсивну діяльність України на міжнародній арені, в1921-1922 рр., Все чіткіше вимальовується тенденція обмеження дипломатичної активності республіки. Під тиском центру на початку квітня 1922 УРСР була змушена ліквідувати свою дипломатичну місію в країнах Балтії, лише тимчасово був залишений представництво в Литві, Москва взяла курс на витіснення української дипломатії з міжнародної арени.

Тенденція до обмеження дипломатичної активності української дипломатії в II половині 1922 року почала переростати в процес ліквідації зовнішньополітичного представництва УСРР.18.10.1922 р. ЦК КП (б) У приймає постанову "Про згортання апарату НКЗС", а вже всерпня 1923 рконсулат і дипломатичні служби України були злиті з апаратом союзного НКЗС. нарешті,20.09.1923м остаточно перестав існувати апарат НКЗС УРСР.

Внутрішнє становище УСРР на початку 20-х рр характеризується глибокою кризою, яку визначали:
1. Економічна розруха.
Збитки України після закінчення громадянської війни оцінювалися в 10 млрд. Руб. золотом із загальної суми збитків нанесених усім республікам (39 млрд. руб.). виробництво промислової продукції знизилося до 1 \ 10 довоєнного рівня. З 11 тис. Підприємств один тисяча дев'ятсот двадцять одна діяло понад 2,5 тис., Переважно дрібних. Валовий збір зерна в Україні 1920 р склав майже 38,5% від рівня 1913 р
Резолюція V конференції КП (б) У (листопад 1920р.) Констатувала: "господарський розпад ніде не досягав такого величезного розміру, як на Україні".
2. Політична нестабільність, яка була наслідком невдоволення селян продрозкладкою. Примусове здійснення продрозкладки наштовхнулося на збройний опір селянства. Повстанський рух охопив майже всю територію України, особливо Лівобережжя і Південь. Розглядалося владою як політичний бандитизм.

За офіційними даними, в кінці 1920 - на початку 1921 рр тільки в великих повстанських загонах налічувалося понад 100 тис. Чоловік. На боротьбу з повстанцями було кинуто 2/3 регулярних частин Червоної Армії, що діяли проти Врангеля.

Згодом соціальна суть селянського руху поступово змінювалася. Він ставав своєрідною професійною діяльністю декласованих елементів міста і села, які були розбещені війною і політичною нестабільністю суспільства. Боротьба набувала характеру взаемовініщення. Питання про ліквідацію продрозкладки перетворилося з проблеми економічної в політичну з тенденцією переростання у військову.

3. Голод 1921 - 1923 рр
У 1921 р Україна зібрала лише 30% врожаю 1916 Епіцентром лиха стала Запорізька губернія.
Особливо важким був 1922 Число голодуючих в Україні становила 5,6 млн. Осіб, 25% населення УРСР.
1921р. партія більшовиків відмовилася від основних принципів "воєнного комунізму" і перейшла до НЕПу.

Причини її впровадження:
- Повне руйнування економіки в результаті введення "воєнного комунізму";
- Велика хвиля антибільшовицьких повстань в країні; головними вимогами повсталих стало усунення більшовиків від влади;
- Спад світового революційного руху вичерпав надії на швидке здійснення світової революції і матеріально-технічну допомогу західного пролетаріату.

Головною особливістю впровадження НЕПу в Україні було те, що ці реформи пройшли на рік пізніше, ніж в Росії - з 1922р. за голоду 1921-1922гг ..
Суть НЕПу вбачалася в зміцненні союзу робітників і селян, оскільки в результаті такої консолідації можна було вирішити проблеми економічної відсталості країни.

НЕП - це комплекс заходів перехідного періоду, який передбачав:
- Заміну на селі продрозкладки податком. Селяни продавали державі за низькими цінами частину продукції, а решта мали право продати на ринку;
- Відновлення під контролем держави товарно-грошових відносин формування ринку;
- Денаціоналізація (приватизація) середніх і дрібних підприємств; впровадження госпрозрахунку, посилення особистої зацікавленості в результатах праці, кооперування трудящих; "Командні висоти" в економіці - важка промисловість, банки, транспорт, зовнішня торгівля - залишалися в руках держави; визнавалися такі форми власності як приватна, орендна, кооперативна;
- Введення в промисловості продажу надпланової продукції за ринковими цінами;
- Введення стійкої грошової одиниці - червінця замість знецінених радянських грошових знаків.
Головним наслідком НЕПу було швидке відродження економіки. У 1928-1929 рр в Україні вироблено електроенергії на 138% більше ніж 1913 році, кам'яного вугілля - на 119,3%, сталі - на 117%.

Сільське господарство також виходило з кризи і обсягом валової продукції вже 1927-1928 рр дещо перевищило рівень виробництва 1913 час сільське господарство помітно відставало від промисловості. Так, в 1927-1928 рр обсяг промислової продукції, порівняно з попереднім роком зріс на 19,5%, а сільськогосподарської - на 6%.

НЕП на практиці довів свою життєздатність. Конкуренція між державним сектором (займав 86,4% потужностей), кооперативним (7%) і приватним (5,7%) забезпечила високу ефективність виробництва. Дрібна промисловість майже вся була приватною.

При НЕП були досягнуті високі темпи розвитку країни за всі 70 років Радянської влади.

Однак НЕП не міг бути довговічним, оскільки базувався на двох несумісних основах: в економіці панували ринкові відносини, а в політиці - адміністративно-командна система, яка звикла підпорядковувати економіку своїм політичним цілям. Реформи в економіці не були доповнені реформами в політичній сфері, а незалежними власниками було важко керувати. Тому на початку 1928 р, під час кризи НЕПу (криза хлібозаготівель) від цієї політики сталінське керівництво відмовилося.

20-рр. ХХ століття - період мирного розвитку, відродження економіки в Україні, мистецького піднесення пов'язаних з введенням НЕПу.
Одним з важливих політичних завдань більшовицького режиму була подальша інтеграція радянських республік, формально залишилися самостійними. 30 грудня 1922 1-й Всесоюзний з'їзд Рад проголосив створення єдиної союзної держави - СРСР, до складу якої увійшли Росія, Україна, Білорусія, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Цей новоутвір був фактично модифікацією старої імперської системи, що прикривала колоніальну політику російського центру в нових умовах національного пробудження народів. Утворення СРСР передувала дискусія в партійних колах про принципи об'єднання. Леніну і прихильникам більш гнучкої і поміркованої лінії в національній політиці довелося долати прямолінійну сталінську концепцію "автономізації". Втрата Україною незалежності відбувалася протягом тривалого періоду, поступово, у міру входження УРСР до складу СРСР, який умовно можна розділити на кілька етапів:

I етап (червень 1919-грудень 1920) - освіту "військово-політичного союзу" радянських республік, збереження за Україною формального статусу незалежної держави.
червня 1919 ВЦВК прийняв постанову "Про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви та Білорусі" "на час соціалістичної оборонної війни"

II етап (грудень 1920 - грудень 1922) - формування договірної федерації, посилення підпорядкування України, обмеження її суверенітету.
28.12.1920 року між Росією і Україною було підписано угоду про воєнний і господарський союз між двома державами. Створюються загально федеральні трести під контролем центру ВРНГ.
Центром керуються 7 наркоматів. З ініціативи української делегації на IV сесії ВЦВК у жовтнi 1922 р Земельний, Цивільний та ін .. кодекси РРФСР поширене було на всі радянські республіки.

III етап (грудень 1922 - травень 1925) - утворення СРСР, втрата Україною незалежності.
Процес ліквідації суверенітету України вступає в свою завершальну стадію, 26.01.1924 р відбувся II з'їзд Рад СРСР, який остаточно затвердив першу Конституцію СРСР.
травня 1925р. - IX Всеукраїнський з'їзд Рад прийняв Конституцію УРСР.

Після смерті 1924р. до влади прийшли найгрубіші форми більшовицького тоталітаризму на чолі з Й. Сталіним. Однак енергія НЕПу ще тривала.

Тривали позитивні зрушення в сільському господарстві. Звільнена від жорстокого адміністрування, бурхливо розвивалася кооперація. Долалася інфляція. Зміцнювалася грошова система. Зв'язок державної промисловості з селянським виробником здійснювався шляхом посилення ролі ринку, товарно-грошових відносин. Росла мережа бірж, ярмарків, відкривалися банки. Була здійснена грошова реформа, випущені в обіг червонець.

Торговий оборот почав будуватися на основі твердої валюти. За кілька років виробничий потенціал колишньої імперії досяг довоєнного рівня. Пожвавлення спостерігалося у всіх сферах суспільно-політичного і культурного життя.

II. Так, як господарство СРСР в цілому знаходилося на до індустріальній стадії розвитку ХIV з'їзді ВКП (б) (грудень 1925р.) Проголосив курс на індустріалізацію. Будучи логічним продовженням плану ГОЕЛРО, офіційний цей курс був спрямований на забезпечення економічної самостійності і незалежності СРСР; зміцнення обороноздатності країни, створення матеріально-технічної бази для модернізації як промисловості, так і с / г; стимулювання неухильного зростання продуктивності праці і на цій основі підвищення матеріального добробуту і культурного рівня трудящих.

Важливе місце в здійсненні наміченого курсу на індустріалізацію відводилося Україні. На IX з'їзді КП (б) У (грудень 1925р.) Вказувалося на принципово важливу роль важкої промисловості республіки для процесу модернізації та реконструкції країни.
У листопаді 1929р. в "Правді" з'явилася стаття Сталіна «Рік великого перелому" в якій був проголошений курс на різке форсування індустріалізації. У 1931р. радянські закупівлі становили 30% світового експорту машин і устаткування, 1932 г. - майже 50%.

Джерелами фінансування цих закупівель і індустріалізації були:
1. Перекачування коштів з легкої і харчової у важку промисловість.
2. Податки з населення.
3. Внутрішні позики.
4. Випуск паперових грошей, не забезпечених золотом.
5. Форсоване розширення продажів горілки.
6. Збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хутра та хліба.
7. Режим економії.
8. Небаченого рівня досягла експлуатація населення, в'язнів ГУЛАГу.

Процес індустріалізації в Україні крім загальносоюзних тенденцій, мав і свої особливості.

Особливості процесу індустріалізації в Україні:
1. Великі капіталовкладення в промисловість республіки, особливо в початковий період. За роки першої п'ятирічки (1928-1933) на Україну припадало 20% (269,4 млн. Руб.) Загальносоюзних капіталовкладень.
2. Побудова і реконструкція в Україні на початку індустріалізації великих об'єктів.
3. Нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки (1-а п'ятирічка - з 1500 підприємств на Україні перепадало - 400, 2-а п'ятирічка - з 4500 - 1000, 3-я п'ятирічка - з 3000 - 600).
4. Поява в республіканському промисловому комплексі нових галузей (в харчовій промисловості: маргаринова, молочна, хлібопекарська).
5. Модернізація легкої і харчової промисловості значно відставала від важкої індустрії. Капіталовкладення у важку індустрію в роки першої п'ятирічки становили 67,5% асигнованих коштів, а в легку і харчову - лише 12,5%.
6. Витіснення приватного сектора в економіці України йшло високими темпами, ніж в СРСР в цілому. 1921 році на приватний сектор припадало - 25% виробництва промислової продукції, 1928 г. - 12% (по СРСР 17%).
Модернізація промислового потенціалу України дозволила республіці випередити за рівнем розвитку індустрії кілька західних країн. Вона зайняла 2-е місце в Європі (після Німеччини) за виплавкою чавуну, 3-е місце - з виробництва сталі (після Німеччини та Англії), 4-е місце в світі з видобутку вугілля. Модернізація сприяла посиленню процесу урбанізації.
1925р. - Кожен 5-й проживав в місті, 1939 - кожен 3-й. Формується український національний робітничий клас та інтелігенція.

недоліки:

1. До кінця 1930 р 40% капіталовкладень у промисловість СРСР було заморожено в незавершених проектах.
2. Привілейоване, домінуюче становище виробництва засобів виробництва.
3. Побудова і реконструкція підприємств монополістів.
4. диспропорційність і нерівномірне формування промислового потенціалу республіки.
5. Наростаюча централізація економічного життя (1927-1928 рр) - важка промисловість України (група "А") на 89% була в загальносоюзному підпорядкуванні, а група "Б" - на 50%.
6. Повернення до командних методів управління, посилення експлуатації трудящих, поглиблення відчуження робітничого класу від засобів виробництва.

У початку 1933 року країна була поставлена ?? на грань економічної катастрофи. Тому в 1933 р політика "надіндустріалізаціі" стрибкоподібного нарощування темпів розвитку промисловості припинилася ...
В результаті проведення політики індустріалізації СРСР перетворилася в індустріально-аграрну республіку.

III. Рішення ХУ з'їзду ВКП (б) (1927р.) Передбачали повільний, поступовий, добровільний процес кооперації (нагадаємо, що кооперація може бути декількох видів: виробнича, житлова, кредитна, споживча т. Д.).

Однак практика диктувала швидкі темпи та жорсткі методи. Прискорена модернізація промислового потенціалу країни зіткнулася з трьома проблемами: кошти, сировина і робочі руки для розвитку індустрії. Все це можна отримати від селянства, яке становило більшість населення. У зв'язку з цим відбувається прискорена трансформація кооперації в колективізацію, швидко йде процес згортання кооперації.
В за листопаді 1929 року постановою пленуму ЦК ВКП (б) був офіційно проголошений перехід до суцільної колективізації, про здійснення в найкоротший термін колективізації в Україні.

Щоб зломити опір суцільної колективізації, за постановою пленуму ЦК ВКП (б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації" (від 30.01.1930 р) в Україні було розкуркулено майже 200 тис. Селянських господарств, але бажаних результатів це не дало.

Розкуркулення та примусова колективізація викликали на Україні стихійний спротив селянства. Тільки з січня по червень 1930 в Україні зареєстровано 1500 терористичних актів проти представників радянської влади.

2 березня 1930 року в "Правді" Сталін опублікував статтю "Запаморочення від успіхів", в якій в "перегини" процесу колективізації звинуватив місцеву владу. Це стало поштовхом до масового виходу селян з колгоспів. За 100 днів після публікації статті з колгоспів України вийшло 1594 тис. Господарств. Восени 1930 в колгоспах залишилося менше 1/3 селянських дворів (переважно бідняки).

Причини голоду в Україні 1932-1933 років.

Західні історики, такі як, Дж. Мейс, Р. Конквест вважають, що цей голод був штучним з метою знищення українського селянства як свідомої національної верстви. Національно-політичний фактор.

Д. Соловей підкреслює "що голод 1932-1933 років. Планово підготовлений і здійснений". Такий підхід характерний для праць і вітчизняних публіцистів.
Група російських, українських і західних істориків (В. Данилов, Н. Іваницький, В. Марочко, Н. Верт та інші) вважають, основні причини голоду зумовлені дією соціально-економічних чинників, перш за все "насильницької хлібозаготівлі".
Однак, найбільш обгрунтованою є позиція авторського колективу монографії "Сталінізм на Україні: 20-30-ті рр." (В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький) зійшлися на синтетичній концепції. Цієї ж позиції дотримується і В. Савельєв "... саме економіко-політичні чинники стали в кінцевому підсумку причиною голоду".
Загальна кількість жертв голодомору 1932-1933 років в Україні до сих пір не відома. Дані коливаються від 3 до 7 млн. Чоловік.
Наслідки суцільної колективізації.
Форсовані темпи і переважно адміністративні методи її здійснення призвели до катастрофічних наслідків - дезорганізації і деградації аграрного сектора на початку 30-х рр. його невпинної вповзання в кризу. У 1933 р Сталін відмовляється від прискорених темпів індустріалізації і від безрозмірної продрозкладки.
У 1935 р в містах було скасовано введену тисяча дев'ятсот двадцять вісім карткову систему.
Наприкінці 30-х рр. с / г України вийшло на рівень продуктивності, який існував до початку суцільної колективізації.
Отже, у сталінській моделі побудови соціалізму домінуючою ланкою була форсована індустріалізація. Роль аграрного сектора полягала в "обслуговуванні" процесу індустріалізації і в збереженні в країні стабільної ситуації з продовольства. Головним наслідком колективізації став здійснений індустріальний стрибок за який заплачено дорогою ціною: жертвами насильницького розкуркулення і голодомору, втратою селянами відчуття господаря, тривалою деградацією та дезорганізацією аграрного сектора.Причинами встановлення тоталітарного режиму в СРСР були: Відсутність традицій демократії, низький рівень політичної культури населення, поступове зростання партійного і державного апарату, диктатура ВКП (б) в політичній сфері, командно-адміністративна система управління національною економікою.

Про зміцнення тоталітаризму в Україні у 20 - 30-х рр свідчать наступні тенденції на процеси:

 1. Затвердження комуністичної форми тоталітарної ідеології.Це твердження йшлочерез безкомпромісну боротьбу з релігією(1930 р ліквідовано УАКПЦ),ідеологічне протистояння з "зміновіхівською" інтелігенцією,(1924 г. - процес над т. Зв. "Центром дій"),завоювання "Просвіт"(1929-1930 рр. Були закриті всі "Просвіти"),боротьба проти ухилів в партії.Монополію на істину повинні забезпечити органи цензури створені на початку 20-х рр
 2. Монополізація влади більшовицькою партією, усунення з політичної арени інших політичних партій.Наприкінці громадянської війни в Україні легально існували три партії: КП (б) У як філіал РКП (б); Українська партія соціалістів-революціонерів боротьбистів, які з березня 1920 самоліквідувалися і влилися в КП (б) У; УКП - утворилися з лівого крила УСДРП на початку 1920 р, проіснувала до 1925 р На Хуї з'їзду ВКП (б) (червень 1930 г.) з усією відвертістю було заявлено:"Наша партія є хребет пролетарської диктатури.Наша партія керує всіма організаціями пролетаріату і всіма сторонами діяльності пролетарської диктатури, починаючи з придушення класових ворогів і закінчуючи питаннями коноплі, льону, свинарства ... "У Конституції СРСР 1936 р вперше увійшло положення про керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії в політичній системі.
 3. Зрощування правлячої партії з державним апаратом.У 1938 р до Верховної Ради УРСР було обрано 304 депутати, з яких 222 комуністи, 36 комсомольців, 46 безпартійних. У 1934 р серед керівників і фахівців важкої промисловості України комуністи становили ?; Серед директорів підприємств - майже 70%.
 4. Встановлення жорсткого контролю держави над суспільним життям.
 5. Встановлення монопольного контролю з боку партійно-державного апарату над економічною сферою, централізація керівництва економікою.Утворюється командно-адміністративна система, як певна форма організації суспільства (і відповідного типу управління).Особливо важливим елементом адмін. команд. системи був апарат -сполучна ланка між "верхами" і "низами". управлінськийапарат в Україні був досить громіздким: 1928 року в народному господарстві було 1 млн.942 тис. Робітників і службовців, з яких 242 тис. Становили апарат органів державного та господарського управління, та ін .. управлінців був кожен восьмий. На жаль кількість не переходила в якість.Командна економіка стала своєрідним фундаментом тоталітаризму в СРСР. Головним завданням масових репресій були:
 6. Ліквідували організовану опозицію та інакомислення;
 7. Забеспечіли держава через систему ГУЛАГу безкоштовної робочої силою;
 8. Тримали під жорстким контролем хід суспільних процесів.

Перші кроки до масового терору - це боротьба з "шкідниками", яка почалася в умовах згортання непу. Сигналом до ній стала "Шахтинська справа" (1928 р) (Харківський центр ").

Після цієї справи почалася цілеспрямована боротьба проти кадрів української національної інтелігенції. "Звинувачення" і "викриття" наростали, як снігова куля. Були сфабриковані такі справи, як: процес над "Спілкою визволення України" (1930); "Українським національним центром", "Українські військовою організацією", справа про "контрреволюційної" організації на селі тощо. Репресії на обійшли і владні структури. Згідно з рішенням Хуї конференції ВКП (б) і II Всеукраїнської конференції КП (б) У протягом 1929-1930 рр, в Україні була проведена "чистка" в 61 823 установах радянського державного апарату; з 338 тис. осіб, що проходили "чистку" звільнено майже 40 тис. (11%).репресіїна початку 30-х рр відповідно до настанов Сталіназастосовувалися проти:

 1. "Шкідництво";
 2. "Перевертнями і дворушник" в самій партії;
 3. "Останків ворожих класів";
 4. "Останків старих контрреволюційних партій".

У січні 1934 р столицю України перенесли з Харкова до Києва.
Для знищення тоталітарного режиму важливо не тільки знищити будь-яку опозицію, не тільки прищепити суспільству вірус тотального страху, а й створити атмосферу взаємної недовіри, взаємної підозріливості.

3. Політика українізації.

Відбувалися і певні зміни, в підході до національного питання. XII з'їзду РКП (б) (17-25 квітня 1923 г.) поклав початок т. Зв. політіці коренізації, яка повинна сприяти зростанню в республіках неросійських, місцевих радянських і партійних кадрів, впровадження національних мов у сфері освіти і культури, і навіть армії. На Україні такий процес отримав назву "українізації". Її активні прихильники займали все більше місце в більшовицькій адміністрації України, серед них - А. Шумський, М. Скрипник, В. Чубар, В. Затонський та ін ..

Було офіційно засуджено т. Н. Тіор боротьбі двох культур обстоювана секретарем ЦК КП (б) У Л. Лебедем, згідно з якою прогресивна російська пролетарська культура на Україні обов'язково повинна перемогти відсталу українським, пов'язану з селом. Уже в 1927 р українською мовою велося 70% всіх урядових справ. Партійні і радянські чиновники в масових масштабах мали пройти курси української мови. Зросла кількість українців у урядових установах і партії. До 1926-1927 рр їх частка склала відповідно 54 і 52%. Почалася українізація і в військових частинах, яку підтримали М. Фрунзе і Якір.

У жовтні 1921 р на Церковному соборі в Києві було утворено Українську Автокефальну Православну Церкву, яку очолив митрополит
В. Липківський. У 1924 р вона мала вже 30 єпископів 1500 священиків, понад 1100 парафій і мільйони віруючих. Введення УАПЦ української мови в богослужінні сприяло піднесенню свідомості сотень тисяч віруючих.

Політика індустріалізації, оголошеного партією більшовиків викликала масовий приплив селянського населення в українські міста, що суттєво змінило етнічний склад міського населення і визначила перевагу українським, які вже не русифікувалися в таких масштабах, як раніше. З посиленням українізації набувала дедалі більшого впливу в суспільному житті націонал-комуністична течія. Її представники щиро вірили в можливість поєднання доктрин більшовизму з процесами національно-культурного відродження. Найбільш яскравими представниками націонал-комунізму на Україні були Хвильовий і А. Шумський. Хвильовий виступав із засудженням невідповідності теорії і практики більшовиків у національному питанні, а також викриттям партійних бюрократів як носіїв російського шовінізму. Запропоноване ним гасло "Геть від Москви» орієнтувало українське національне відродження на культурні досягнення Заходу і подолання провінціалізму української культури. Позиція Хвильового було підтримано наркомом освіти А. Шумським. У такому ж контексті слід розглядати публікації М. Волобуєва в журналі "Більшовик України" які засуджували колоніальну економічну політику Москви щодо України. Волобуєв доводив, що економіка СРСР не є єдиним однорідним цілим, а складається з різних своєрідних компонентів, одним з яких є Україна.

Період ослаблення тоталітарного контролю партії над політичним та економічним життям України був дуже швидко ліквідований партією одночасно з непом.

Успіхи і наслідки українізації:

 1. на кінець 1929 р більш 80% загальноосвітніх шкіл і 30% вузів вели навчання українською мовою;
 2. переживала підйом і українська преса. Якщо в 1922 р видання книг українською мовою склало 27% всіх надрукованих в Україні, то в 1927 р - 50%;
 3. Українська мова була введена в державних і партійних установах, в армії, 1/3 діловодства велася українською мовою.

З метою утримання та посилення своєї влади російські комуністи почали політику українізації (на засадах і принципах марксизму). Але, головним результатом цієї політики стало культурне відродження України, її мови і літератури. Найбільші успіхи були в освіті. Зі встановленням в СРСР одноосібного правління Сталіна в кінці 20-х рр українізація була припинена, хоча офіційних документів про це немає. Правляча партія повернулася до традиційної для російської політичної еліти, політики русифікації та знищення будь-яких національних особливостей.

Читайте також:

Античні міста Північного Причорномор'я

Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави

Військові дії 1648-1653 рр Формування української держави

Скіфо-сарматська доба

Положень в Україні в післявоєнний період (1946-1953 рр)

Повернутися в зміст: Історія України

Всі підручники

© om.net.ua