загрузка...
загрузка...
На головну

Античні міста Північного Причорномор'я

VIII - кінець VI ст. до н. е. - Це період "Великої грецької колонізації", одним із напрямків якої було освоєння Північ. Причорномор'я. Деякі фахівці вважають (Н. Кравченко, І. Черняков), що це було переселення.

Дошукуючись причин еллінської міграції, вчені сформулювали кілька теорій, які умовно можна розділити:

  1. Демографічну.
  2. Аграрну.
  3. Торгову.
  4. Сировинну.
  5. Військову (натиск лідійців і персів).
  6. Соціальну.
  7. Етнічну.

Родоначальниками грецьких міст-держав в Північ. Причорномор'ї були насамперед вихідці з Мілета та Гераклеї Понтійської. У II пол. VII ст. до н. е. на о. Березань греки заснували м Борисфеніда - перший еллінське поселення в цьому регіоні. Вони заснували місто Тіра на Дністрі, Ольвію на Бузі, Херсонес біля Севастополя, Пантікапей на місці сучасної Керчі, перетворивши їх на центри торгівлі і ремесла. У 480р. до н. е. з об'єднаних грецьких міст на Таманському і Керченському півостровах створено Боспорське царство з центром в Пантікапеї.

Елліни-колоністи принесли з собою на нові землі традиційну для Стародавньої Греції форму соціально-економічної і політичної організації суспільства - поліс.

Грецькі поліси за своїм політичним устроєм були, як правило, рабовласницькими республіками, які мали свою законодавчу, виконавчу і судову владу.

Майже тисячолітню історію осередків античної цивілізації в Північ. Причорномор'ї поділяють на два періоди:

  1. "Грецький" (II пол. VII - середина I ст. До н. Е.).
  2. "Римський" (середина I ст. До н. Е. - IV ст. Н. е.).

Війни понтійського царя Мітрідата VI Євпатора проти Риму (89-63 р. До н.е. Е) стали поворотним моментом у житті міст-держав Північ. Причорномор'я, так як з цього рубежу починається прогресуюча втрата полісами політичної незалежності. Варварська експансія (готовий в III в. І гунів в IV ст.) Завдала смертельного удару грецьким полісами. Вціліли тільки Пантикапей і Херсонес, які з часом потрапили під владу Візантійської імперії.

Тисячолітня історія античної цивілізації в Північ. Причорномор'я мала надзвичайно серйозні наслідки.По перше, В ході колонізації на місцевий грунт було перенесено демократичний полісний пристрій, що сприяло становленню державотворчих традицій на території сучасної України.По-друге, Грецькі переселенці передали місцевому населенню прогресивні технології землеробства та ремесла, активно залучали його до товарно-грошових відносин.По-третє, Було обумовлено розгортання процесу урбанізації Причорномор'я.По-четверте, Різнобічні контакти місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду та досягнень передової на той час античної культури. У своїй сукупності всі ці процеси не тільки помітно прискорили темпи історичного розвитку населення, Побужжя, Подністров'я, а й на тривалий час визначили південний вектор цивілізаційної орієнтації.

У III ст. н. е. (на початку) з більш Балтики на територію України прийшли готи, підкоривши собі як тубільців, так і сарматське та залишки скіфського населення. Готи засвоїли скіфо-сарматську і грецьку культури, прийняли християнство, почали своє письменство (переклад Біблії). У IV ст. починається велика міграція народів зі сходу України, особливо її степовій смузі, проходять гуни (IV ст.), болгари (V), aвари (VI), хазaри (VII), угри (IX), печеніги (X-XI), половці ( XI-XII) і татари (з XIII ст.).

Читайте також:

Українські землі у другій третині XV-першої половини XVI століття

Політичний устрій Київської Русі

Соціал демократичний рух

Положень в Україні в післявоєнний період (1946-1953 рр)

походження слов'ян

Повернутися в зміст: Історія України

Всі підручники

© om.net.ua