загрузка...
загрузка...
На головну

Економічні наслідки другої світової війни. Історія світової економіки в післявоєнний період

Друга світова війна (1939-1945 рр.) Стала найбільшою економічною катастрофою.

Військові дії, а отже, і руйнування не торкнулися території США, і ресурси країни з населенням майже в 150 млн. Чоловік в кілька разів перевищували ресурси інших розвинених держав. В результаті після війни США давали 60% промислової продукції, на їх частку припадало 50% світового видобутку вугілля, 64% - нафти, 53% - виплавки сталі, 17% - виробництва зерна, 63% - кукурудзи. Сполучені Штати зосередили в своїх руках 2/3 золотого запасу і 1/3 експорту капіталістичного світу.

 Економічна перевага США базувалося на їх фінансової потужності. На Бреттон-Вудскойконференціі в липні 1944 р, яка заснувала систему золотого валютного стандарту, за доларом була закріплена роль світової конвертованої валюти. Його золотий вміст визначилося в 35 дол. За унцію золота. Долар став розрахунковою і резервною грошовою одиницею, нарівні з золотом він був гарантом вартості банкнот. Тоді ж було прийнято рішення про заснування міжнародної інвестиційної організації, що отримала назву Світовий банк реконструкції та розвитку (або Світовий банк). А дещо раніше в квітні 1944 року було проголошено створення міжнародного валютного фонду (МВФ). Обидві ці організації в значній мірі залежали від США, які надали їм початковий капітал.

 Країни Західної Європи опинилися у важкому економічному стані. Так, якщо в США ВНП (без урахування інфляції) в період між 1938 і 1945 рр. збільшився з 100 до 165 пунктів, то в Західній Європі за цей же період середнє значення індексу знизилося з 100 до 87. Показник для Японії був ще нижчим.

 Індекс ВНП в постійних цінах після другої світової війни (1938 г. = 100)


Країна

1 948

1950

Франція

100

121

Західна Німеччина

45

64

Італія

92

104

Швеція

133

148

Швейцарія

125

131

Великобританія

106

114

США

165

179

Японія

63

128

Відразу ж після війни Сполучені штати змогли швидко і успішно переорієнтувати свою економіку на випуск мирної продукції. Якщо під час війни половина всіх виробничих потужностей була задіяна у випуску військової продукції, то до середини 1947 р перехід був практично завершений, а рівень загальної зайнятості підвищився. Основу цих досягнень склали наступні фактори:

 • хороша організація державного управління;
 • програми реконверсії для солдатів, що повернулися з фронту;
 • швидке зростання приватного споживання;
 • розширення інвестицій в запаси і обладнання;
 • державна політика експорту благ і послуг.

Зміцнення економічного становища США дозволило їм здійснювати нову зовнішньоекономічну стратегію, яка дістала назву "Пакс Американа" - ліберальне устрій світу під американським заступництвом. Найбільш яскравим її проявом стала серія угод з митних тарифів 1946-1947 рр., Яка послужила основою для виникнення ГАТТ (Генеральної угоди про тарифи й торгівлю) в 1948 р Однак успішний розвиток світової торгівлі в чималому ступені залежало від відновлення європейської економіки.

Спочатку США намагалися вирішити проблеми, надаючи західноєвропейським країнам короткострокові кредити, сума яких до 15 серпня 1947 р склала вже 7 263 млн. Дол. Проте початок "холодної війни" зажадало зміни тактики. Так з'явився знаменитий план Маршалла, висунутий 5 червня 1947 р
Основний зміст плану Маршалла


Учасники

Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція, пізніше ФРН

цілі плану

 • забезпечення більшої самоокупності економічного відродження Європи
 • підвищення віддачі від американської допомоги
 • створення ринку збуту для наукоємного виробництва США
 • протистояння східного блоку

Основні
напрямки плану
 • модернізація інфраструктури
 • збільшення обсягів виробництва
 • раціоналізація структури економіки
 • раціоналізація виробництва в сільському господарстві і легкої промисловості
 • грошова і фінансова стабілізація

Інструменти

 • фінансова допомога (17 млрд. дол.) у вигляді дотацій, позик або фінансування поставок під гарантії американського уряду
 • консультаційні послуги

результати

 • створення Європейської організації економічного співробітництва (1948)
 • лібералізація торгівлі і платежів
 • збільшення випуску продукції в базових галузях з 1947 по 1950 рр. на 50%
 • підвищення конкурентоспроможності європейських товарів на зовнішньому ринку
 • зміна структури експорту європейських країн (збільшення частки промислових товарів)

Читайте також:

Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи

Умови первісного нагромадження капіталу в Росії

Розвитку економіки середньовіччя. Риси та етапи

Економіка СРСР

Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу. Загальна характеристика епохи

Повернутися в зміст: Історія економіки

Всі підручники

© om.net.ua