загрузка...
загрузка...
На головну

Розвитку економіки середньовіччя. Риси та етапи

Економіка середньовіччя пов'язана з розвитком феодалізму. Останній являє універсальну стадію, яку пройшли майже всі народи світу. Однак її формування відбувалося в різних умовах. Наприклад, якщо в одних країнах феодалізм зріс на фундаменті прийшов в розкладання рабства, то в інших (схід і північ Європи) він прийшов на зміну первіснообщинної системі; в країнах Сходу (Індії, Китаї та ін.) йому передувала "азіатська" система, поступово трансформувалася у феодальну. Тому становлення йшло двома шляхами: синтезного на основі залишків рабовласницького укладу і безсинтезний при еволюції варварських господарств.

феодальна економіка має такі риси:

  • панування великої земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;
  • поєднання її з дрібним індивідуальним господарством безпосередніх виробників, зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці;
  • своєрідний статус селян, які не були власниками землі, а були її власниками на різних умовах аж до спадкового користування;
  • різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян;
  • переважання аграрного сектора над торговими промисловим в умовах панування натурального господарства;
  • низький в цілому рівень знань і техніки, ручне виробництво, що надавало особливого значення індивідуальним виробничим навикам.

Особливе значення для розвитку економіки мала еволюція феодальної власності. Її своєрідність виявлялося в тому, що, будучи приватною, вона, проте, не була абсолютною власністю на землю, оскільки містила певну умовність. Суть тут у тому, що кожен великий феодал надавав наділ більш дрібному феодалові лише за умови несення військової служби. Це породжувало особливу систему - феодально-станову ієрархію, засновану на васально-ленних відносинах. Лише з плином часу умовне землеволодіння перетворилося в спадкове.

 Експлуатація селянства здійснювалася в рамках феодальної вотчини, яка стала основою для справляння феодальної ренти.

феодальна рента- частина додаткового продукту залежних селян, що привласнюється землевласником і є економічною формою реалізації власності феодала на землю.

 Відомі три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк) і грошова (грошовий оброк).
Багато проблем історії економіки феодалізму досить дискусійні, зокрема його періодизація. Останнім часом найбільшого поширення набуло виділення наступних етапів (табл. 2).

 Таблиця 2Періодізація економіки середньовіччя


Хронологічні рамки етапу

зміст етапу

1

2

Раннє середньовіччя (V-XI ст .; в окремих азіатських країнах II-XI ст.)

Період становлення феодальних відносин в умовах багатоукладної економіки, формування великої земельної власності і класів феодального суспільства

Класичне середньовіччя (XI-XV ст .; в окремих азіатських країнах до XVI ст.)

Підйом продуктивності праці в сільському господарстві і ремеслі, значне зростання народонаселення, виникнення міст як торгово-ремісничих центрів. Європа перетворюється в один з найбільш передових в економічному і культурному відношенні регіонів світу


1

2

Пізнє середньовіччя (XVI-сер. XVIII ст .; на Сході до кінця XVIII-XIX ст.)

Поступове розкладання феодалізму і зародження капіталістичних елементів. Це - епоха первісного нагромадження капіталу і перших буржуазних революцій

Читайте також:

Господарська культура середньовіччя. економічний побут

Функції і методи економічної науки

Економічні причини та наслідки першої світової війни

Причини загибелі рабовласницької системи

господарські реформи

Повернутися в зміст: Історія економіки

Всі підручники

© om.net.ua