загрузка...
загрузка...
На головну

Господарська культура середньовіччя. економічний побут

Відносний консерватизм і стійкість середньовічної економіки багато в чому визначалися пануванням "духу традиціоналізму" в суспільстві. Це проявлялося в успадкованому від більш ранніх аграрних суспільств прагненні підтримувати лише отримання життєвого мінімуму в рамках простого відтворення. Традиційний тип споживання в умовах збереження самообеспечиваться господарства визначав досить вузький попит. У доіндустріальну епоху переважна частина населення витрачала на придбання продуктів харчування більше половини своїх доходів. Структура харчування варіювалася залежно від регіону і соціального шару. Разом з тим поварені книги і керівництва свідчать про вже достатньою техніці приготування і зберігання їжі. Недостатність даних не дозволяє точно визначити межі мінімуму засобів існування. Деяке наближення дають спроби визначити калорійність раціону харчування: в XIV-XV ст. вона коливалася від 2,5 до 6-7 тис. калорій. Відсутність прибутку (навіть як поняття) цілком відповідало існуючої етики праці, для якої було характерно протиставлення "праці" (рабів) і "роботи" (ремісників). При цьому остання розглядалася не просто як заробіток, а спосіб життя, підкріплений релігійними догматами. Рутинність технологій також пояснювалася роллю традицій.

 Зміна господарської культури повсякденності почалося з середини XV ст. під впливом економічних, соціальних і культурних процесів. Пауперизація, зростання жебрацтва та бродяжництва, з одного боку, і посилення бюргерства, з іншого, сприяли зміні структури цінностей і традицій пізньосередньовічної суспільства. Однією з форм відповіді на порушення стереотипів поведінки не бракувало припадають саме на XVI ст. заборонних постанов верховної влади, що регламентують всі зовнішні прояви повсякденному житті як показників соціального статусу. Однак з середини XVI ст. під впливом ідей Відродження та Реформації характер регламентують постанов змінюється: ускладнюється градація населення, з'являється більш чітка його класифікація за професійним принципом. Зростає виробництво дешевих імітацій дорогих матеріалів, фальшивих виробів, які задовольняли престижні устремління простих людей. Зміна ментальних установок господарської поведінки, що реалізувалася в переході від "порівняльної статичності" до "духу неспокою" (Л. Февр), сприяла активізації економічної діяльності.

Читайте також:

Економічні наслідки другої світової війни. Історія світової економіки в післявоєнний період

Господарство російських земель в період феодальної роздробленості

Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту

Умови первісного нагромадження капіталу в Росії

Предмет історії економіки. еволюція економіки

Повернутися в зміст: Історія економіки

Всі підручники

© om.net.ua