загрузка...
загрузка...
На головну

Рівняння Бернуллі для відносного руху

1. Випадок прямолінійного рівноприскореного руху (рис. 3.5).


Мал. 3.5

Переміщаючи цей канал на об'єкт, що рухається, який рухається з постійним прискоренням ?, З'являється інерційна складова? Hін.

; де а - Модуль прискорення, g - прискорення вільного падіння.

правило знаків: Якщо проекція вектора ? на вісь каналу спрямована від першого перетину до другого, то береться знак «+».

Мал. 3.6

 Випадок обертального руху (рис. 3.6).

Читайте також:

Особливі випадки ламінарного течії

Розрахунок втрат повного напору в некруглих трубах

Універсальний регулятор швидкості (УРС)

Турбулентний плин в шорсткуватих трубах

Короткі відомості з втратах повного напору

Повернутися в зміст: Гідравлічні і гідромашини

Всі підручники

© om.net.ua