загрузка...
загрузка...
На головну

Розрахунок втрат повного напору в некруглих трубах

Для турбулентного режиму течії в гідравліки використовується прийом, що дозволяє визначити втрати повного напору в каналі з довільною формою поперечного перерізу, використовується співвідношення, отримані для круглих труб і поняття гідравлічного радіуса.

 Гідравлічний радіус - відношення поперечного перерізу каналу (S), за яким протікає рідина до периметру поверхні (P), що омивається рідиною. Rг = S / P
Для круглої труби , тоді ,

Читайте також:

Короткі відомості з втратах повного напору

Універсальний регулятор швидкості (УРС)

Рівняння Бернуллі для реальної в'язкої рідини

Машини з хитним блоком циліндрів

Турбулентний плин в шорсткуватих трубах

Повернутися в зміст: Гідравлічні і гідромашини

Всі підручники

© om.net.ua