загрузка...
загрузка...
На головну

Ламінарний режим течії в круглій трубі


Мал. 4.1

 Розглянемо усталене ламінарний плин в каналі (рис. 4.1).

(4.1)
, тоді , , .(4.2)
де?РТР - Перепад тисків, обумовлений силами тертя.

(4.3)
Т. к. dy = -dr (Мал. 4.1) то (4.4)
;

;

 (5); ; (6);
; ;
; ;
т. к. , ; маємо - Рівняння Пуазейля.

 В усталеному ламінарному плині втрати повного напору викликані тертям прямо пропорційні витраті (середньої швидкості) рідини.
Суперечність, що виникає з формули Вейсбаха
;
Легко усувається, якщо покласти, що ;
З формули Дарсі слід, що -.
тоді ;
і ;
отримуємо вираз для коефіцієнта тертя при ламінарному плині
(4.5)

Читайте також:

Рівняння Бернуллі для реальної в'язкої рідини

Гідростатичний тиск і його властивості

Основне рівняння гідростатики

Основні властивості крапельних рідин

Турбулентний плин в каналах постійного перетину

Повернутися в зміст: Гідравлічні і гідромашини

Всі підручники

© om.net.ua