загрузка...
загрузка...
На головну

Скануючий СКВІД-мікроскоп (ССМ-77)

«== Попередня стаття | наступна стаття ==>

Призначений для візуалізації і кількісних вимірювань локальних магнітних полів розсіювання високотемпературних надпровідних тонкоплівкових структур, магнітних плівок і магнітних мікроструктур при температурі кипіння рідкого азоту, Т = 77 К. Результати вимірювань дозволяють визначити розподіл вектора намагніченості досліджуваного об'єкта.

СКЛАД ССМ-77

· Сквід - магнітометр на основі високотемпературного СКВИДа;

· Азотний кріостат;

· Магнітні пермаллоєвого екрани;

· Цифровий та аналоговий блоки;

· персональний комп'ютер;

· Спеціальне програмне забезпечення для збору даних, математичної обробки і відображення отриманих результатів.

Основні параметри ССМ-77

температура зразка

77 К,

робоча температура датчика

77 К

чутливість по магнітному полю

100 ПТЛ / Гц,

просторову роздільну здатність

20 мкм

динамічний діапазон

120 дБ

максимальне измеримое магнітне поле

10-4 Т

робоча смуга частот

0 - 10 кГц

площа сканування

10 мм х 10 мм

мінімальний крок сканування по Х, Y

2 мкм

У порівнянні з мініатюрними датчиками Холла, магнитооптическими методами і магнітносіловой мікроскопією, СКВІД - мікроскопія відрізняється унікальною чутливістю і найменшим зворотним впливом на досліджуваний об'єкт.

СКВІД-мікроскопи можуть реєструвати магнітні поля величиною менше 100 пт. Вони можуть бути використані в матеріалознавстві, нанотехнології, мікроелектроніці і криоелектроніка, а також для фундаментальних досліджень в галузі фізики конденсованих середовищ.

ССМ-77 був розроблений і виготовлений на фізичному факультеті МГУ в кооперації з ІЗМІРАН в 1994 році і є єдиним в Росії чинним макетом скануючого СКВІД-мікроскопа. Подібні мікроскопи створені в США, Японії, Швеції та Німеччини.

«== Попередня стаття | наступна стаття ==>

Читайте також:

Фізичні основи застосування явища надпровідності в вимірювальних приладах

Ефект квант-екситонного взаємодії

СКВІД на змінному струмі

MEMS-дисплеї

Архітектура Кантільоверниє датчиків і системи контролю за становищем консолей

Квантовий ефект Холла і його застосування при побудові еталона опору

MEMS-джерела живлення для портативних пристроїв

Фізичні основи колебательной спектроскопії

Принцип роботи скануючого тунельного мікроскопа

Квантово-механічна теорія надпровідності

Ефект Мейснера і його практичне застосування

СХЕМА ЕКСПЕРИМЕНТУ

квантовий комп'ютер

Приклади пристроїв на основі МЕМС прмишленность виконання

Повернутися в зміст: фізичні явища

Всі підручники

© om.net.ua