загрузка...
загрузка...
На головну

Фактори сукупного попиту і сукупної пропозиції

На реальному ринку зустрічаються не два контрагента - продавець і покупець, а їх безліч, і ціни встановлюються на основі багатьох, масових угод. Сукупний попит виступає не як попит окремих покупців або груп населення, а являє собою сукупний, платоспроможний попит в масштабі національного господарства.

 Взаємозв'язок між сукупним попитом і рівнем цін - зворотна, тобто така ж, як між попитом на окремий товар і його ціною. Залежність між сукупною пропозицією і рівнем цін - пряма: зі зростанням цін зростає і пропозиція.

 Однак агрегування, тобто об'єднання показників дозволяє побачити проблеми суспільства в цілому. Наприклад, якщо взаємодія одиничного попиту і пропозиції призводить до рівноваги, т. Е. Ринок автоматично вирівнює те й інше, то агреговані показники автоматично НЕ вирівнюються. Наприклад, зростання доходів впливає на сукупний попит, але не строго пропорційно, тому що не всі доходи спрямовуються на споживання, частково вони відкладаються як заощадження. В результаті не всі вироблене реалізується і ринок затоварюється, тобто рівновагу між сукупним попитом і пропозицією порушується.

 Це було помічено Джоном Кейнсом, який довів, що для того, щоб виробництво розвивалося нормально, треба стимулювати попит населення.
Можлива й інша картина, як було в командній економіці СРСР, де сукупний попит випереджав пропозицію, в результаті був загальний дефіцит товарів.

 В економічній теорії виділяють типові і нетипові фактори рівноваги сукупного попиту і пропозиції. До типових факторів належать не тільки доходи, що впливають на сукупний попит, а й стан грошового обігу (інфляція), оподаткування, можливості і умови отримання кредиту, демографічні процеси, національні та історичні традиції. На сукупну пропозицію впливають ціни на сировину, паливо, комплектуючі, податки, дотації та інші фактори. В цілому ринковий механізм діє успішно, коли немає різкого коливання цін і небезпечного впливу зовнішніх факторів (криз, воєн, політичних потрясінь).

 Серед нетипових факторів можна виділити три причини різкого порушення рівноваги сукупного попиту і пропозиції.

Перша причинна -різке зміна цін на деякі товари (нафта, метал, рубль), в тому числі з-за перенасичення ринку, наприклад, через незвично високого врожаю - падають ціни, скорочується виробництво, порушується стійкість ринку в цілому.

Друга причина - міжнародна політика монополій, Наприклад, в 70-х роках в результаті різкого підвищення цін на нафту країнами ОПЕК (міжнародного картелю нафтовидобувних країн Близького Сходу) постраждала економіка ряду країн, зокрема США. За короткий термін ціни зросли в 3-4 рази. Подорожчав імпорт, погіршилися платіжні баланси, загострилася конкуренція, посилилася інфляція. У США була терміново розроблена програма зниження енергоємності та матеріаломісткості.

Третя причина - включення механізмів спекуляції, Які підвищують ціни.

 ВИСНОВОК: чим складніше господарство, тим більше посередників, тим більше втрати суспільства через незбалансованість.

Читайте також:

Класичні моделі економічного равновесіяі економічної динаміки

Сутність і причини інфляції

Виробництво і його чинники

Грошова маса та її структура

Роль Центрального Банку Росії в регулюванні процесів на грошовому ринку

Повернутися в зміст: Економічна теорія

Всі підручники

© om.net.ua