загрузка...
загрузка...
На головну

крива Філіпса

 Існує певний взаємозв'язок між інфляцією та безробіттям. Інфляція чинить серйозний вплив на зайнятість.

 У 1958 р англійський економіст О. Філіпс запропонував модель інфляції попиту, що наочно показує цей вплив. Він побудував криву, що відображає зворотну залежність між зміною ставок заробітної плати і рівнем безробіття, і зробив висновок, що зменшення безробіття супроводжується підвищенням цін і заробітної плати.

Іншими словами, знизити рівень безробіття можна за рахунок прискорення темпів інфляції (див. Рис.9).

Читайте також:

Сутність економічної системи

Державне регулювання доходів

Система національних рахунків, її основний показник - валовий національний продукт і його модифікації

Регулювання відносин на ринку праці

Менеджмент і маркетинг освіти

Повернутися в зміст: Економічна теорія

Всі підручники

© om.net.ua