загрузка...
загрузка...
На головну

Механізми прискореної амортизації в російській практиці

Як уже зазначалося, нелінійний метод в податковому обліку (спосіб зменшуваного залишку і способу пропорційно сумі чисел років терміну корисного використання в бухгалтерському обліку) є методом прискореної амортизацією, яка дозволяє сформувати більший амортизаційний фонд в перші роки експлуатації об'єкта. Але російське законодавство передбачає ще ряд механізмів прискорення, а саме:

1) амортизаційну премію,

2) підвищувальні коефіцієнти.

Поняття амортизаційна премія є общеустоявшімся в практиці промислових підприємств. Вона означає, що підприємства-платники податків мають «... право включати до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10 відсотків (не більше 30 відсотків - Щодо основних засобів, які належать до третьої - сьомої амортизаційних групах ) первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно), а також не більше 10 відсотків (не більше 30 відсотків - щодо основних засобів, які належать до третьої - сьомої амортизаційних групах) витрат, понесених у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації основних засобів і суми яких визначаються відповідно до статті 257 цього Кодексу ». Тобто по об'єктах з терміном служби до 5 років на витрати відразу можна віднести (і відповідно, відразу відшкодувати, повернути власнику) до 10% початкової вартості, за об'ек5там яка відслужила вже від 5 до 20 років - 30%. Якщо суб'єкт господарювання застосовує це положення, то первісна вартість об'єкта зменшується на цю суму.

Також можливе використання підвищувальних коефіцієнтів до встановлених норм амортизації, тобто встановлена норма амортизації може бути збільшена в 2 або 3 рази при одночасному скороченні періоду нарахування амортизації. В цілому можливо:

1) застосовувати до основної норми амортизації спеціальний коефіцієнт, але не вище 2:

а) щодо амортизованих основних засобів, які використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності. Під агресивним середовищем розуміється сукупність природних і (або) штучних факторів, вплив яких викликає підвищений знос (старіння) основних засобів в процесі їх експлуатації. До роботи в агресивному середовищі прирівнюється також перебування основних засобів в контакті з вибухо-, пожежонебезпечної, токсичною чи іншої агресивної технологічної середовищем, яка може послужити причиною (джерелом) ініціювання аварійної ситуації. При застосуванні нелінійного методу нарахування амортизації зазначений спеціальний коефіцієнт не застосовується до основних засобів, які належать до першої - третьої амортизаційних групах (з терміном служби до 5 років);

б) щодо власних амортизованих основних засобів платників податків - сільськогосподарських організацій промислового типу (птахофабрики, тваринницькі комплекси, зверосовхози, тепличні комбінати);

в) щодо власних амортизованих основних засобів платників податків - організацій, що мають статус резидента промислово-виробничої особливої економічної зони або туристично-рекреаційної особливої економічної зони;

г) щодо амортизованих основних засобів, які належать до об'єктів, що мають високу енергетичну ефективність, відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України,

2) застосовувати до основної норми амортизації спеціальний коефіцієнт, але не вище 3:

а) щодо амортизованих основних засобів, які є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), платників податків, у яких дані основні засоби повинні враховуватися відповідно до умов договору фінансової оренди (договору лізингу). Зазначений коефіцієнт не застосовується до основних засобів, які належать до першої - третьої амортизаційних групах (з терміном служби до 5 років);

б) щодо амортизованих основних засобів, які використовуються тільки для здійснення науково-технічної діяльності.

Читайте також:

Основні законодавчі акти, що регламентують правове становище підприємств різних організаційно-правових форм

ОПЛАТА ПРАЦІ

Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво

Вартісні показники виробничої програми

організаційна культура

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua