загрузка...
загрузка...
На головну

Показники ефективності використання оборотних коштів

Оборотні кошти є елементом капіталу організації і повинні ефективно використовуватися. Для оцінки ефективності використання оборотних коштів використовуються наступні показники:

1) коефіцієнт оборотності (Кпро) Оборотних коштів показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за досліджуваний період або скільки реалізовано продукції в розрахунку на 1 руб. оборотних коштів:

, (52)

де РП - виручка від реалізації (обсяг реалізованої продукції), руб. / рік; ОБСпор. г - Середньорічний залишок оборотних коштів (за балансом), руб.

При цьому, якщо використовуються дані річного балансу, то

, (53)

де ОБСнп - Величина оборотних коштів на початок періоду, руб; ОБСкп - Величина оборотних коштів на кінець періоду, руб.

Якщо використовуються піврічні баланси, то

, (54)

де ОБС1,07 - Величина оборотних коштів на 1 липня, руб .;

2) коефіцієнт закріплення коштів в обороті (Кз) - Це показник зворотний коефіцієнту оборотності, який характеризує скільки оборотних коштів припадає на 1 руб. реалізації:

, (55)

3) тривалість одного обороту (Тпро) Характеризує за який період часу (за скільки днів) відбувається один оборот:

; (56)

4) вивільнення (залучення) оборотних коштів з обороту (в оборот) (?ОБС). На практиці розрізняють:

- Абсолютне вивільнення оборотних коштів, яке передбачає вилучення обігових коштів з обороту;

- Відносне вивільнення оборотних коштів, яке передбачає, що підприємство в принципі може вивільнити оборотні кошти з обороту, але фактично цього не робить. Якщо така ситуація склалася, то має відбутися збільшення обсягів реалізації. Прискорення оборотності дозволяє отримати ту ж суму виручки від реалізації із залученням менші за розміром оборотних коштів, отже, підприємство має можливість вивільнити частину оборотних коштів з обороту:

, (57)

де ?Т1об - зміна тривалості одного обороту в уже згадуваному і базовому періодах, дн .; РП1 - Обсяг реалізації в аналізованому періоді, руб.

Читайте також:

Продуктивність праці

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції

організаційна культура

Поняття собівартості, роль собівартості в забезпеченні конкурентоспроможності продукції

Поняття виробничої програми

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua