загрузка...
загрузка...
На головну

Продуктивність праці

Продуктивність праці характеризує ефективність вкладеної праці. Для оцінки продуктивності враховуються два показники:

1) вироблення (У), яка показує обсяг виробництва (реалізації продукції) в розрахунку на одного працівника за певний період часу:

, (60)

де ТП (РП) - товарна (або реалізована) продукція, руб. / період; Чппп - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Залежно від аналізованого періоду часу розрізняють:

- Річний виробіток;

- Місячну вироблення;

- Денну (змінну) вироблення;

- Годинну вироблення.

Вироблення може визначатися:

- У вартісних показниках;

- В натуральних показниках;

- В трудових показниках.

У різних галузях можуть існувати свої особливості розрахунку. У торгівлі, наприклад, обсяг реалізації продукції (товарообіг) на одного працівника. В даний час поняття вироблення збереглося на великих промислових підприємствах, а в решті випадків це поняття підмінено поняттям «продуктивність праці», тобто коли мова йде про продуктивність праці, фактично йдеться про вироблення;

2) трудомісткість () Характеризує витрати часу на виробництво одиниці продукції:

, (61)

де ЗВзаг - Загальні витрати часу на випуск річної програми, годину. / Год .; N - Річна програма випуску, шт. / Рік.

розрізняють:

- Технологічну трудомісткість, яка враховує витрати часу в межах технології виробництва по основним робочим;

- Виробничу трудомісткість, яка враховує всі витрати часу, пов'язані з виробництвом продукції, тобто витрати праці основних і допоміжних робітників;

- Трудомісткість управління, яка враховує витрати часу керівників, фахівців та інших службовців;

- Повну трудомісткість, яка враховує витрати часу всього промислово-виробничого персоналу.

Між обсягами виробництва, виробленням і трудомісткістю існує наступна залежність:

N ? ТПнат. показ = В ·Чппп, (62)

. (63)

Між обсягами виробництва і виробленням залежність пряма, а між обсягами виробництва і трудомісткістю - зворотна, отже, між виробленням і трудомісткістю залежність зворотна. Тому для збільшення обсягів виробництва необхідно збільшувати вироблення і, отже, скорочувати трудомісткість, але скорочення трудомісткості призведе до скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу.


Читайте також:

Поняття і види підприємств

Організаційна структура

Місія та мета

Доходи, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Перелік законодавчих актів по темі

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua