загрузка...
загрузка...
На головну

Організаційна структура

Під організаційною структурою підприємства розуміються склад, підпорядкованість, взаємодію і розподіл робіт по підрозділах і органам управління, між якими встановлюються певні відносини з приводу реалізації владних повноважень, потоків команд і інформації. [4] Організаційна структура підприємства - це сукупність ланок (структурних підрозділів) і зв'язків між ними. [5] У цілому можна сказати, що організаційна структура підприємства:

1) орієнтована на досягнення цілей організації;

2) відображає функціональний розподіл (розподіл функцій, прав і відповідальності між структурними підрозділами);

3) відображає горизонтальні і вертикальні зв'язки. При цьому вертикальні зв'язки відображають підпорядкованість між вище і нижчими структурними підрозділами, а горизонтальні зв'язки - взаємодія між структурними підрозділами, що знаходяться на одному рівні управління.

Розрізняють декілька типів організаційних структур: лінійні, функціональні, лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Однак дане питання більш докладно розглядається в курсі «Менеджмент».

Читайте також:

Список використаних літературних джерел

Погодинна форма оплати праці

Джерела формування майна

Продуктивність праці

Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua