загрузка...
загрузка...
На головну

Показники стану і використання основних засобів

Основні засоби є елементом капіталу підприємства, а капітал повинен ефективно працювати. Стосовно основних засобів використовується кілька груп показників:

1) обощающім показники;

2) приватні показники;

3) показники стану

узагальнюючі показники характеризують ефективність використання основних засобів в цілому:

а) фондовіддача характеризує, скільки вироблено продукції в розрахунку на 1 руб. Основних коштів:

, (30)

де ТП - товарна продукція, руб .; ОСпор. г - Середньорічна вартість основних засобів, руб .;

б) фондомісткість - показник, зворотний фондовіддачі і показує, скільки основних засобів було задіяно при виробництві 1 руб. товарної продукції:

; (31)

в) фондоозброєність характеризує величину основних засобів, що припадає на одного працівника:

, (32)

де Чппп - Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол .;

г) технічна озброєність праці показує величину активних основних засобів (), Що припадають на одного працівника:

, (33)

Приватні показники характеризують рівень використання активної частини основних засобів, виробничої потужності і використовуються для виявлення резервів щодо поліпшення використання основних засобів:

а) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (ККекст) характеризує завантаження устаткування за часом (див. формулу (14));

б) коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання (Доінт) характеризує завантаження устаткування по продуктивності (див. формулу (15));

в) коефіцієнт інтегрального завантаження (Кинтегр) Характеризує завантаження устаткування і за часом роботи і по продуктивності (див. Формулу (16));

г) коефіцієнт змінності характеризує середню кількість змін, відпрацьованих обладнанням:

, (34)

де МС1 - Кількість машино-змін роботи обладнання тільки в одну зміну; МС2 - Кількість машино-змін роботи обладнання у дві зміни; МС3 - Кількість машино-змін роботи обладнання в три зміни; Проуст. - Кількість встановленого обладнання.

Показники завантаження устаткування дозволяють одночасно виявити зайве або відсутнє обладнання та оцінити ефективність використання обладнання;

д) коефіцієнт використання потужностей відображає завантаження виробничих потужностей (див. формулу (13)).

Слід зазначити, що оптимальною є завантаження потужностей в середньому на 70 ... 80%, при цьому рівні завантаження забезпечуються мінімальні середні витрати в розрахунку на одиницю продукції. Завантаження потужностей на рівні нижче 70% призводить до збільшення витрат на одиницю продукції в результаті зростання постійних витрат.

Однією з причин неефективного використання основних засобів є їх стан, для цього використовується показники стану основних засобів:

а) коефіцієнт фізичного зносу (Кф. і.) Показує, наскільки зношені основні засоби:

. (35)

З економічної точки зору, даний показник відображає яка частина вартості об'єкта основних засобів вже відамортизований, тобто відшкодована власнику;

б) коефіцієнт придатності (Кг) Відображає наскільки об'єкти основних засобів придатні до подальшої експлуатації:

. (36)

З економічної точки зору, даний показник відображає яка частина вартості об'єкта основних засобів ще не відамортизований, тобто не відшкодована власнику;

в) коефіцієнт оновлення основних засобів (Кобн) Показує, яку частину становить вартість введених протягом року основних засобів по відношенню до вартості основних засобів на кінець року:

, (37)

де БСст - Вартість основних засобів, введених у виробництво протягом року, руб .; БСк. г - Вартість основних засобів на кінець року, руб .;

г) коефіцієнт вибуття (Квиб) Характеризує відношення вартості основних засобів, що вибувають з виробництва, до вартості основних засобів на початок року:

, (38)

де БСвиб - Вартість основних засобів, що вибувають з виробництва протягом року, руб .; БСн. г - Вартість основних засобів на початок року, руб.

Читайте також:

Угруповання за статтями калькуляції

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції

Методи розрахунку потреби в оборотних коштах

Виробнича структура підприємства

Методи розподілу непрямих витрат

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua