загрузка...
загрузка...
На головну

Угруповання витрат по фактору часу

Залежно від фактора часу виділяють:

1) одноразові витрати, Які виникають одноразово в якийсь період часу і пов'язані або зі створенням підприємства, або з фінансуванням будь-якого заходу. По суті, одноразові витрати являють собою суму інвестицій, яку вкладає підприємець з метою отримання прибутку, тому виникає питання про те, коли ці витрати окупляться. Термін окупності розраховується за формулою

, (86)

де Пч - Річна величина чистого прибутку, руб .; Арік - Річна величина амортизаційних відрахувань, руб .;

2) поточні витрати - Це ті витрати, які виникають в ході діяльності підприємства в міру виробництва продукції. Поточні витрати формують повну собівартість готової продукції.

Читайте також:

Відрядна форма оплати праці

Основні законодавчі акти в сфері оплати праці

Розрахунок нормативу оборотних коштів за елементами

Угруповання витрат в залежності від їх зміни при зміні обсягів виробництва

Механізми прискореної амортизації в російській практиці

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua