загрузка...
загрузка...
На головну

Угруповання за елементами витрат

елементом витрат називається економічно однорідна група витрат. елементи витрат визначаються главою 25 Податкового кодексу Російської Федерації. Як правило, виділяються наступні елементи:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці (які включають основну та додаткову заробітну плату та страхові внески (колишній ЄСП);

3) амортизація;

4) інші витрати.

Результатом розрахунку собівартості за елементами витрат є формування кошторису витрат, яка відображає:

- Або всі витрати підприємства (цеху, структурного підрозділу) за певний період;

- Або всі витрати на розробку і реалізацію конкретного заходу.

Відповідно угруповання витрат за елементами витрат використовується:

- При розробці кошторисів витрат;

- При аналізі витрат на 1 руб. товарної продукції. Витрати на 1 руб. товарної продукції розраховуються за формулою:

, (75)

де З1грн - Витрати на карбованець товарної продукції, руб. / Руб .; Зтп - Повна собівартість товарної продукції, руб., ТП - товарна продукція, руб.

Читайте також:

Поняття і види інвестицій

Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво

Перелік законодавчих актів по темі

Доходи, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Вартісні показники виробничої програми

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua