загрузка...
загрузка...
На головну

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства

Головною економічною метою комерційної організації є отримання прибутку, але досягнення даної мети, як і будь-який інший мети, залежить від середовища організації:

- Внутрішнього середовища організації, яка знаходиться в рамках самої організації,

- І зовнішнього середовища, яка знаходиться поза організації.

2.1. Внутрішня середовище: поняття та основні елементи

Внутрішнє середовище організації - це частина загальної середовища організації, яка знаходиться в рамках організації [1]. В цілому внутрішнє середовище визначає технічні та організаційні умови роботи організації і є результатом управлінських рішень самої організації [2]. Мета вивчення елементів внутрішнього середовища в тому, щоб сформувалося уявлення про внутрішній зміст підприємства, про те, що підприємство можна розглядати абсолютно з різних точок зору.

Класифікації елементів зовнішнього середовища можуть відрізнятися, найбільш важливими елементами є:

- Місія і мета,

- організаційна структура,

- Виробнича структура,

- Ресурсне забезпечення та ефективність використання ресурсів,

- Організаційна культура.

Розглянемо дані елементи докладніше.

Читайте також:

Ресурсне забезпечення та ефективність використання ресурсів

організаційна культура

Перелік законодавчих актів по темі

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції

Угруповання витрат по фактору часу

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua