загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття і склад оборотних коштів

Для здійснення процесу виробництва підприємству крім коштів праці необхідні предмети праці (це те, над чим відбувається процес виробництва), а для забезпечення безперебійності виробництва, процесів постачання і збуту підприємству також необхідні грошові кошти. Предмети праці та грошові кошти складають основу оборотних коштів. Оборотні кошти являють собою кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і в фонди обігу.

Основна мета оборотних коштів - здійснювати оборот. У процесі здійснення обороту оборотні кошти перетворюються з матеріальної в грошову форму, і навпаки. При цьому виділяють наступні стадії кругообігу (рис. 6):

- На наявні грошові кошти організація купує запаси сировини і матеріалів, в результаті чого формуються складські запаси;

- Далі запаси «вступають» у виробництво і приймають форму незавершеного виробництва;

- Після закінчення процесу виробництва на склад готової продукції надходить готова продукція;

- Потім готову продукцію реалізується покупцям, в результаті чого підприємство отримує грошові кошти для здійснення нового обороту.

 
 

У даній схемі кругообігу можна виділити дві сфери:

1) де оборотні кошти існують в матеріальній формі. До них відносяться запаси і незавершене виробництво - це оборотні виробничі фонди;

2) сферу обігу. До цій сфері належать грошові кошти та готова продукція на складі - так звані фонди обігу.

Таким чином, ще раз повторимо, що оборотні кошти - Це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і в фонди обігу. До складу оборотних коштів входять:

1) оборотні виробничі фонди:

а) виробничі або складські запаси - це запаси, які очікують вступу в процес виробництва;

б) так звані запаси у виробництві - це те, що вступило в стадію виробництва, але поки не надійшло на склад готової продукції. До них відносяться:

- незавершене виробництво - Це продукція, що знаходиться на будь-яких стадіях виробництва до моменту її надходження на склад готової продукції;

- витрати майбутніх періодів - Це ті витрати, які підприємство несе в даний момент часу, але на собівартість готової продукції вони будуть списуватися в майбутніх періодах. Наприклад, сюди належать витрати, пов'язані з розробкою конструкторської документації, технологічної документації; витрати, пов'язані з розробкою і виготовленням спеціальних пристосувань, з виготовленням і випробуванням макетів, дослідних зразків, дослідних партій і т. п. Всі ці витрати виникають на етапі НДДКР і технічної підготовки виробництва, при цьому саме виробництво почнеться в майбутньому з якоїсь дати , а витрати здійснюються вже зараз;

- напівфабрикати для власного споживання - Це виробництво будь-яких товарів або послуг не для продажу на сторону, а для потреб власного виробництва, наприклад, виробництво запасних частин власними силами;

2) фонди обігу, до яких відносяться:

а) готова продукція на складі;

б) грошові кошти в касі;

в) грошові кошти на розрахункових та інших рахунках;

г) дебіторська заборгованість та ін.

Структура оборотних коштів залежить від галузевої приналежності, структури і тривалості технологічного циклу (наприклад, в торгівлі тривалість циклу мінімальна, а в структурі оборотних коштів будуть переважати складські запаси і грошові кошти; в будівництві технологічний цикл дуже тривалий і в структурі оборотних коштів переважає незавершене виробництво) .

Так як оборотні кошти вважаються робочим капіталом, який приносить основний дохід підприємству, то існує необхідність визначення потреби в оборотних коштах.

Читайте також:

Методи розрахунку потреби в оборотних коштах

Поняття, склад і структура основних фондів

Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво

Оцінка основних засобів

організаційна культура

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua