загрузка...
загрузка...
На головну

Угруповання витрат в залежності від способу включення в собівартість готової продукції

Залежно від способу включення витрат в собівартість готової продукції розрізняють:

1) прямі витрати (Включаються в собівартість прямими методами) - це ті витрати, які виникають по відношенню до конкретного виробу і, отже, вони можуть бути відразу ж списані на собівартість цього виробу - це витрати сировини і матеріалів, основна заробітна плата, витрата спецінструменту і т. П .;

2) непрямі витрати (Включаються в собівартість непрямими методами) - це, як правило, такі витрати, які виникають по всьому підприємству, підрозділу або за всіма видами продукції відразу, і тому, виникає питання, як розподілити ці витрати між усіма видами продукції. У цьому випадку якраз і використовують непрямі методи. У бухгалтерському обліку такі витрати калькулируются на окремих рахунках і розподіляються між видами продукції за підсумками звітного періоду пропорційно якій-небудь базі:

- Пропорційно матеріальним витратам (таким чином, наприклад, розподіляються транспортно-заготівельні витрати);

- Пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників (таким способом розподіляються витрати на утримання та експлуатацію обладнання, цехові і загальнозаводські витрати);

- Пропорційно виробничої собівартості розподіляються позавиробничі витрати;

- Пропорційно відпрацьованим коефіцієнт-станко-годинах (або машино-годинах);

- Пропорційно частці виручки від реалізації та ін.

При цьому прямі витрати калькулируются відразу на виріб, а непрямі - включаються в собівартість через встановлений норматив по відношенню до будь-якої базі. Норматив по непрямих витрат (дуже часто називається «відсоток накладних витрат»), як правило, задається на рівні фактичних значень за минулий період часу, але може розраховуватися виходячи з заздалегідь розроблених планових кошторисів - ():

, (84)

де i - Вид накладних витрат.

При розрахунку собівартості одиниці продукції береться даний норматив по відношенню до бази розподілу по виробу:

КРизд = БРизд · , (85)

де БРизд - База розподілу по виробу;

Як правило, вважається, що всі змінні витрати є прямими, а всі постійні - непрямими, але це не зовсім так. Якщо постійні витрати виникають по відношенню до конкретного виду продукції, то вони теж є прямими, або, наприклад, в цеху випускається тільки одне найменування продукції, тоді все РСЕО і цехові витрати теж є прямими витратами.

Читайте також:

Організаційна структура

Список використаних літературних джерел

Угруповання витрат в залежності від їх зміни при зміні обсягів виробництва

Продуктивність праці

Виробнича структура підприємства

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua