загрузка...
загрузка...
На головну

Місце ЄС в світовому господарстві

Місце ЄС в світовому господарстві

 ЄС сприймається багатьма країнами як єдина структура не тільки в економічних питаннях. Від Союзу очікують єдиної позиції всіх його країн-членів за цілою низкою проблем. При оцінці основних тенденцій розвитку світового господарства прийнято порівнювати показники і тенденції США, Японії і країн ЄС. На частку США припадає майже третина світового ВВП. Тривав протягом 10 років потужний підйом в США сприяв досить швидкому подоланню наслідків фінансової кризи в країнах Південно-Східної Азії, але в 2000 р намітився спад в американській економіці став гальмом для розвитку в більшості країн. Тенденції до спаду в світовій економіці посилюються погіршенням і без того млявою господарської кон'юнктури в Японії. У найближчі роки основні надії в світовому господарстві пов'язані з західноєвропейським регіоном. У країнах єврозони темпи зростання ВВП підвищилися з 2,5% в 1999 до 3,4% в 2000 р Цей регіон відіграє значну роль в світовому господарстві. Основні макроекономічні показники ЄС в порівнянні з США і Японією представлені в табл. 12.

Таблиця 12
Річні темпи приросту основних макроекономічних показників,
(%)

США

Японія

Єврозона

+1999

2000

2001 *

+1999

2000

2001 *

+1999

2000

2001 *

ВВП

4,2

5,0

-1,3

0,8

1,7

0,5

2,5

3,4

2,4

валові капіталовкладення

9,2

9,6

-1.3

-0,9

1,3

-1,9

5,2

4,7

3,6

Промислове виробництво

4,1

5,6

0,2

0,8

5,3

-1,2

1,9

5,5

1,7

споживчі ціни

2,2

3,4

2,5

-0,3

-0,7

-0,4

1,1

2,3

1,9

Рівень безробіття

4,2

4,0

4,5

4,7

4,76

5,0

10,0

9,1

8,7

Експорт товарів і послуг

2,9

9,3

4,2

1,4

11,5

3,1

4,7

12,0

5,9

Імпорт товарів і послуг

10,7

13,6

4,6

3,0

9,4

2,3

6,4

11,0

7,7

Платіжний баланс по поточних операціях,% до ВВП

-3,6

-4,3

-4,0

2,4

2,5

2,6

-0,1

-0,4

-0,6

Дефіцит держбюджету,% до ВВП

1,0

2,4

2,6

-7,4

-7,0

-6,3

-1,2

0,3

-0,7

* Оціночні дані

 Джерело: BNP Parisbas. Monthly economic and market monitor, March 2001, p.9

 Складаючи тільки 6,5% світового населення, на частку ЄС в 1999 р доводилося майже 30% світового ВНП, 20% світового експорту товарів і 19% світового імпорту. Якщо включити також і внутрішню торгівлю між країнами ЄС, частка Євросоюзу в світовому експорті / імпорті складе 40% експорту і майже 38% імпорту. За період після 1980 р спостерігалося значне скорочення частки імпорту та експорту ЄС. Але за цей же період істотно збільшилися показники експорту і імпорту всередині ЄС з 50 до 65% всього обсягу експорту ЄС і 46 до 64% імпорту.

 За останнє десятиліття змінилася структура ВНП ЄС, як і всіх промислово розвинених країн. Якщо в середині 90-х рр. промислове виробництво давало дві третини ВНП ЄС, то зараз зростає частка послуг. Експорт послуг з ЄС склав в 1999 р 38,6% світового показника, а в числі п'яти найбільших країн експортерів послуг чотири є членами ЄС (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія).

 З торгових партнерів ЄС найбільшими є країни NAFTA (більше 20% експорту ЄС) і країни EFTA (близько 14%). Зменшилася частка країн OPEC (з 29% у 1990 році до 7,8% в 1999 р), і зросла частка країн Середземномор'я (з 7,9% у 1990 році до майже 9% в 1999 р). Істотно зросла частка так званих динамічно розвиваються країн (Японії та «азіатських тигрів») - з 10,4% у 1990 році до майже 20% у 1999 р

 У структурі експорту з країн ЄС зросла частка промислової продукції (з 70,1% в 1980 р до 87% в 1999 р), скоротилася частка сировини (з 14,8% в 1980 р до 11% в 1999 р) . У структурі імпорту в ЄС також скоротилася частка сировини (з 53% в 1980 р до 27,6% в 1999 р), зросла частка промислових товарів (з 32% в 1980 р до майже 70% у 1999 р).

Прямі іноземні інвестиції зростали в останні роки більш помітно, ніж торгівля. Велика частина прямих іноземних інвестицій в ЄС є європейськими за джерелами. Інвестиції ЄС в основному спрямовані в розвинені країни, де ситуація стабільніша. Прямі іноземні інвестиції з США в ЄС склали в 1999 р 65% всіх прямих іноземних інвестицій в ЄС. Середній показник за період 1994-1999 рр. - 61%. Прямі іноземні інвестиції з Європи з США в 1999 р склали 66% всіх прямих іноземних інвестицій ЄС за кордон, а середній показник за той же період - 52%.

 Інвестиції ЄС в країни Центральної і Східної Європи, хоч і виросли, все ж відображають нестабільність ситуації в цьому регіоні.
Узагальнений показник балансу по поточних операціях з рештою світу як частка ВНП за ринковими цінами в середньому за період 1991-2000 рр. склав для ЄС 0,1%, для 11 європейських країн, що входять в єврозону - 0,3%. Для порівняння у США цей показник склав 1,7, у Японії - 2,5. За прогнозами на 2000 рік це показник складе у ЄС -0,4, у країн єврозони -3, у США -4,3, у Японії 1,9.

 Загальні поточні доходи як частка ВНП у ринкових цінах в 1999 р склали в ЄС 46,4%, в США 32,5%, в Японії 31,0%. За прогнозами на 2001 рік ця цифра складе в ЄС 45,1%, в США 33,8%, в Японії 31,6%. Загальні поточні витрати в 1999 р склали в ЄС 44,3% від ВНП в ринкових цінах, в США 28,9%, в Японії 34,2%, а прогноз на 2001 рік становить відповідно 42,3%. 28,3% і 34,5%.

 Скоординовані зовнішні дії підвищують ефективність заходів, що вживаються окремими країнами ЄС на світовій арені. Зовнішні зв'язки ЄС включають загальну торговельну політику, спільну зовнішню політику і загальну політику безпеки.

Джерело - СОТ і Євростат

Читайте також:

Розширення Євросоюзу: сценарій, проблеми, наслідки

Малі країни Європи (члени ЄС). Економіка

Хронологія розширення Співтовариства

Етапи інтеграції та механізм її здійснення

інститути ЄС

Повернутися в зміст: Розвиток економіки ЄС

Всі підручники

© om.net.ua