загрузка...
загрузка...
На головну

Метод абсолютних різниць в економічному аналізі

При використанні методу абсолютних різниць величина впливу факторів розраховується множенням абсолютного приросту досліджуваного чинника на базову величину факторів, які знаходяться з права від нього і на фактичну величину факторів, розташованих ліворуч від нього в моделі. Підрахунок будується на послідовній заміні планових значень факторних показників на їх відхилення, а потім на фактичний рівень цих показників.

 Нехай дана факторная мультипликативная модель і відомі значення показників в базисний у0, а 0, b0, С0 і звітний в1, а1, b1, с1 періоди. Визначимо вплив кожного з факторів на результативний показник «у».

 - Вплив фактора «а»
- Вплив фактора «b»
- Вплив фактора «c»

Читайте також:

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Аналіз ліквідності балансу

Хема аналізу собівартості продукції

Основні правила організації економічного аналізу

Спосіб угруповань в економічному аналізі

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua