загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз якості продукції

Якість продукції - це поняття, яке характеризує експлуатаційні, споживчі, технологічні, фізичні властивості товарів і послуг.

 В аналізі використовуються узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості. Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення. До таких показників відносять:

  • питома вага продукції, що експортується;
  • питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;
  • питома вага нової продукції.

До індивідуальних показників відносяться:

  • штрафи за неякісну продукцію;
  • обсяг і питома вага забракованої продукції;
  • питома вага рекламованих продукції;
  • втрати від шлюбу.

рекламація - документально оформлена претензія споживача до товару чи послуги на якість.

 Для розрахунку перерахованих показників використовують дані статистичного і бухгалтерського обліку і звітності.
Особливості аналізу якості послуг пов'язані з їх галузевою специфікою; частина послуг має виробничий характер і в якості показників якості може бути використаний середній термін служби до наступного ремонту. Особливістю послуг є те, що вони споживаються в момент виробництва і не приймають матеріально-речової форми, отже, індивідуальне якість таких послуг може бути оцінений тільки після їх споживання клієнтом.

Читайте також:

Метод абсолютних різниць в економічному аналізі

Види економічного аналізу

Аналіз змін в структурі активів балансу підприємства

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Формальні методи розукрупнення окремих факторів

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua