загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз змін в структурі активів балансу підприємства

Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу наявного в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності. Таким чином, актив балансу відображає склад майна підприємства.

 В активі балансу виділяються довгостроковий і короткостроковий капітал. У складі довгострокового капіталу виділяються нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові вкладення. У складі поточних активів виділяються (короткострокова) дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти.

 Основною ознакою угруповання статей балансу є ступінь їх ліквідності, тобто швидкість перетворення в грошову готівку.
Довгостроковий капітал (представлений в першому розділі активу балансу) є менш ліквідним, ніж поточні активи, представлені в другому розділі активу балансу.

 Кошти підприємства можуть бути використані в його внутрішньому обороті і за його межами: дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів (акцій і облігацій інших підприємств).

 Аналіз статей активу балансу в першу чергу спрямований на вивчення їх складу. В ході аналізу необхідно отримати відповідь на наступне питання:

  1. які кошти вкладені в основний і оборотні фонди;
  2. які кошти знаходяться в грошовій, а які в матеріальній формі; яке співвідношення між ними.

Для відповіді на ці питання використовують аналітичну таблицю наступного виду.

 Аналіз статей активу балансу


показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення +, -

відхилення%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

1. Майно всього

15845

100%

47535

100%

+31690

300%

2. внеоб. засоби

5219

33%

16352

34%

+11133

313%

3. Ви шукали. активи

10626

67%

31183

66%

+20557

293%

4. Запаси

4151

26%

12528

26%

+8377

302%

5. Дебіт. заборгованість.

5704

36%

16539

35%

+10835

290%

6. Грошові ср-ва

771

5%

2116

5%

+1345

274%

висновки: Результати розрахунку показують, що поточні активи становлять на початок періоду 67% від всього майна; 66% на кінець періоду. Необоротні кошти складають відповідно 33% і 34%. У складі поточних активів найбільшу питому вагу 36% на початок періоду і 35% на кінець періоду становить дебіторська заборгованість, в те брешемо як найбільш ліквідні активи становлять лише 5% на початок і кінець періоду. Необхідно провести додатковий аналіз структури дебіторської заборгованості з метою визначення співвідношення нормальної та простроченої дебіторської заборгованості. На початку періоду загальна сума майна підприємства збільшилася в 3 рази, причому це збільшення спостерігалося щодо пропорційно до всіх груп активів: необоротні кошти збільшилися на 313%, що склало 11133 тис. Руб .; поточні активи збільшилися на 293%, що склало 20557 тис. руб.

Читайте також:

Балансовий спосіб економічного аналізу

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Система показників фінансового стану підприємства та методи їх визначення

Основні правила організації економічного аналізу

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua