загрузка...
загрузка...
На головну

Балансовий спосіб економічного аналізу

Цей вид може застосовуватися в якості як основного, так і додатковий. В якості основного цей спосіб використовується при вивченні показників, які перебувають в балансової залежності. Наприклад, при аналізі статей балансу, при аналізі забезпеченості підприємства сировиною, матеріалами, товарами. Як допоміжний даний метод використовується для перевірки результатів розрахунків впливу факторів на сукупний результативний показник. Їли сума впливу факторів на результативний показник дорівнює відхиленню результативного показника від базисного значення, то розрахунки проведені вірно. Відсутність рівності свідчить про неповну обліку чинників або допущених в розрахунках помилки.

 Балансовий спосіб застосовують і для визначення розміру впливу окремих факторів на зміну результативного показника, якщо відомо вплив інших факторів.

 Нехай зміна результативного показника дорівнює сумі змін за рахунок факторів:
, Тоді зміна результативного показника за рахунок фактора «i» (? У (хi)) можна визначити наступним чином:

.

Читайте також:

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Аналіз виконання плану за асортиментом

Оцінка фінансової стійкості

Система показників фінансового стану підприємства та методи їх визначення

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua