загрузка...
загрузка...
На головну

Організаційні форми і виконавці при проведенні економічного аналізу на підприємстві

Організаційні форми економічного аналізу на підприємстві визначаються складом апарату і технічним рівнем управління. На великих підприємствах за діяльність всіх фінансово-економічних служб відповідає заступник директора, який організовує всю економічну роботу з економіки на підприємстві, в тому числі і економічний аналіз. У його підпорядкуванні можуть перебувати такі структурні підрозділи як: планово-економічськой відділ, відділ праці і заробітної плати, фінансовий відділ, бухгалтерія, лабораторія економіки і організації виробництва.

 Відділ е / а може бути виділений в окремий структурний підрозділ. На малих і середніх підприємствах аналітичну роботу очолює начальник планового відділу. Для координації аналітичної роботи на підприємстві можуть створюватися фінансово-економічні, поради, до складу яких входять керівники відділів і служб підприємства.

Схема розподілу функцій економічного аналізу може бути представлена наступним чином.

  1. Виробничий відділ - аналізує план випуску продукції за обсягом і асортименту, ритмічність виробництва, якість продукції, впровадження нових технологій, рівень механізації автоматизація виробничих процесів, дотримання норм витрат матеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу, загальнотехнічний і організаційний рівень виробництва;
  2. Відділ головного механіка і енергетика - аналізує стан машин і устаткування, виконання планів, графіків, ремонту обладнання, виконання планів модернізації обладнання, аналізує якість і собівартість ремонтів;
  3. Відділ технічного контролю - проводить аналіз якості сировини, матеріалів і готової продукції, аналіз шлюбу і втрат, скарги споживачів продукції, робіт і послуг, аналізує виконання плану заходів щодо скорочення браку і дотримання технологічних дисциплін;
  4. Відділ постачання - Аналізує своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, терміну та якості, рівень і збереження складських, дотримання норм відпуску матеріалів у виробництво і планового рівня транспортних витрат;
  5. Відділ збуту - Аналізує виконання договірних зобов'язань і плану поставок продукції за обсягом, термінами і номенклатурою, стан складських запасів і збереження готової продукції;
  6. Відділ праці та заробітної плати - аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо його підвищення, забезпеченість трудовими ресурсами за категоріями і професіями, рівень виробничого праці та використання фонду робочого часу і фонду з / п;
  7. Бухгалтерія і фінансовий відділ - аналізує виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції, виконання плану прибутку і її використання, фінансовий стан в цілому і платоспроможність підприємства;
  8.  Плановий економічний відділ - здійснює планування координацію всієї роботи на підприємстві.

Читайте також:

Хема аналізу собівартості продукції

Моделювання господарських процесів

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Аналіз використання трудових ресурсів

Угруповання витрат. Аналіз собівартості продукції

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua