загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз ритмічності виробництва в економічному аналізі

ритмічність - Це рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті передбаченим планом.

 Ритмічність виробництва обумовлюється своєчасністю виконання договорів поставки сировини і матеріалів відповідно до укладених договорів, безперебійної роботи устаткування, рівнем трудової дисципліни, рівнем організації виробництва.
Для оцінки виконання плану по ритмічності використовують прямі і непрямі показники.

К прямим показниками відносять коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, аритмичность, питома вага виробництва продукції за кожну декаду до місячного випуску.

Питома вага виробництво продукції за кожний місяць до квартального випуску.

непрямі показники ритмічності включають в себе наявність доплат за понаднормові роботи, оплату простоїв з вини підприємства, втрати від шлюбу, розмір штрафів за недоставку, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

 Найбільш поширеним показником є коефіцієнт ритмічності.

коефіцієнт ритмічності розраховується як сума продукції, зарахованої у виконання плану по ритмічності на плановий випуск продукції.

 На виконання плану по ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, але не більше від запланованого
, де
Vр - обсяг продукції, зарахованої у виконання плану по ритмічності.

Приклад 8. Аналіз виконання плану по ритмічності.


декада

Випуск продукції

Уд. вага в загальному обсязі

Виконання плану, %

V прод., Зарахованої у виконання плану

план

факт

план

факт

перша

32000

30000

33,3%

29,76%

93,75%

30000

друга

32000

34200

33,3%

33,93%

106,88%

32000

третя

32000

36600

33,3%

36,31%

114,38%

32000

За місяць

96000

100800

100%

100%

105%

94000

Кр = 94000/9600 = 0,979.

 висновки: Результати розрахунку показують, що фактичний розподіл обсягу випуску продукції по декадах відрізнялося від планів. Було передбачено, що щодекадно має випускатися 33,3% від місячного обсягу виробництва. Фактично в першій декаді цей план був виконаний на 93,75%, питома вага випуску продукції склав всього лише 29,76%, що на 3,54% менше, ніж встановлено за планом. У другій декаді було вироблено продукції більше, ніж заплановано на 0,6% від загального місячного обсягу виробництва (відсоток виконання плану на декаду склав 106,88%). У третій декаді планове завдання було значно перевиконано на 3,01%.
Коефіцієнт ритмічності склав 0,979. В цілому робота підприємства досить ритмічна. Однак слід звернути увагу на порушення планових ритмів роботи і визначити фактори, що викликали ці порушення в першій і третій декадах.

 Для оцінки ритмічності часто використовують коефіцієнт варіації як відношення среднеквартального відхилення від планів за період до середнього за той же період.
, де
- Відхилення фактичного значення від планів;
n - кількість періодів;
- Середнє планове завдання за період.

У нашому випадку:

Висновок: коефіцієнт варіації показує на скільки фактичне значення показників відхиляється від середнього значення. В даному випадку це відхилення становить 9,9%.

Читайте також:

Хема аналізу собівартості продукції

Аналіз виконання плану за асортиментом

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Аналіз структури продукції економічного аналізу

Оцінка фінансової стійкості

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua