загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Загальновиробничі і загальногосподарські витрати складаються з наступних статей:

 • Заробітна плата працівників управління;
 • Зміст основних фондів;
 • Витрати на поточний ремонт;
 • Зміст легкового транспорту;
 • Витрати на відрядження;
 • Витрати на утримання охорони;
 • Оплата простоїв;
 • Втрати від псування і недостачі матеріалів і продукції;
 • податки;
 • Інші витрати.

Розглянемо кожну статтю окремо.

1. Заробітна плата працівників управління.

 Основними факторами, що впливають на її розмір є: чисельність і заробітна плата працівників управління. Детермінована модель виглядає наступним чином:
ЗП = КР * ВІД, де
КР - кількість працівників управління;
ВІД - середня заробітна плата працівника управління
ЗП (КР) = КР * відплив;
ЗП (ОТ) = КРФ *ВІД.

2. Зміст основних виробничих фондів.

 При аналізі цієї статті виділяють два основні чинники:
ОПФ - вартість основних виробничих фондів;
НА - норма амортизації.
А = ОПФ * НА;
А (ОПФ) = ОПФ * наплив;
А (НА) = ОПФф * НА.

3. Витрати на поточний ремонт.

 При аналізі цієї статті виділяють два основні чинники:
V - об'єм робіт в умовних ремонтах;
Ц - вартість одного умовного ремонту.
З = V * Ц;
З (V) = V * Цпл;
З (Ц) = Vф * Ц.

4. Витрати на утримання легкового транспорту.

 При аналізі цієї статті виділяють два основні чинники:
КМ - кількість машин;
ЗС - середні витрати на утримання однієї машини.
З1 = КМ * ЗС;
З1 (КМ) = КМ * ЗСпл;
З1 (ЗС) = КМФ * ЗС.

5. Витрати на відрядження.

 При аналізі цієї статті виділяють три основні чинники:
К - кількість відряджень;
Д - середня тривалість одного відрядження;
С - середня вартість одного дня відрядження.
РК = К * Д * С;
РК (К) = К * Дпл * Спл;
РК (Д) = Кф * Д * Спл;
РК (С) = Кф * Дф * С.

6. На величину витрат на зміст охорони впливають два основні фактори:

 • Кількість працівників охорони;
 • Їх середня заробітна плата.

7. оплата простоїв залежить від:

 • Кількість людино-днів простоїв;
 • Розмір оплати, за один людино-днів простоїв.

8. Втрати від псування і недостачі матеріалів залежать від:

 • Кількості матеріалів;
 • Вартості матеріалів.

9. Сума податків і відрахувань залежить від:

Всі підручники

© om.net.ua