загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз оплати праці

Основним співвідношенням, яке оцінює ефективність використання фонду оплати праці на підприємстві є співвідношення між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці.

 Jпр. т. р. > Jср. з. пл.
Jпр. т. р. - Темп зростання продуктивності праці;
Jср. з. пл. - Темп зростання середньої заробітної плати.

 Тобто темпи зростання продуктивності праці повинні перевищувати темпи зростання середньої заробітної плати. Порушення цього співвідношення означає, що кошти виділяються на оплату праці витрачаються неефективно і не виправдовуються відповідним збільшенням випуску продукції.

 На величину фонду оплати праці впливають три групи факторів:

 1. Показники чисельності працюючих;
 2. Показники тривалості і використання робочого часу;
 3. Показники середньої заробітної плати.

Для проведення факторного детермінованого аналізу фонду оплати праці використовують наступні показники:

 1. Середньооблікова чисельність (Ч);
 2. Кількість відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік (Д);
 3. Середня тривалість зміни в годинах (П);
 4. Середньорічна заробітна плата одного працівника (ВЗП);
 5. Середньоденна заробітна плата одного працівника (ДЗП);
 6. Середньогодинна заробітна плата одного працівника (ЧЗП);

Для аналізу фонду оплати праці використовуються такі моделі:

 1. Двухфакторная модель: ФОП = Ч * ВЗП;
 2. Трехфакторную модель: ФОП = Ч * Д * ДЗП;
 3. Четирехфакторная модель: ФОП = Ч * Д * П * ЧЗП.

Ефективність використання ФОП характеризують так само такі показники, як:

 1. Виробництво товарної продукції на 1 рубль заробітної плати;
 2. Сума валового прибутку на 1 рубль заробітної плати;
 3. Сума чистого прибутку на 1 рубль виплаченої заробітної плати.

При аналізі цих показників використовується метод порівняння звітного і базисного періодів, а також при наявності даних використовується порівняння з провідним конкурентом.

Читайте також:

Предмет і зміст економічного аналізу

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Інтегральний спосіб в економічному аналізі

Угруповання витрат. Аналіз собівартості продукції

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua