загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз виконання плану за асортиментом

Асортимент - це перелік найменувань продукції (робіт, послуг) із зазначенням обсягу випуску по кожному виду.

 При виконанні плану по асортименту необхідно забезпечити виробництво різних видів продукції в необхідній кількості і пропорціях фактично випущеної на підприємстві, але не більше від запланованого обсягу. Оцінка виконання плану по асортименту може здійснюватися різними способами в залежності від жорсткості підходу аналітика до даної проблеми.

  1. Спосіб найменшого відсотка, При якому оцінка виконання плану за асортиментом дорівнює найменшому відсотку виконання плану по всьому переліку товарів або послуг.
  2. За питомою вагою в загальному переліку найменувань виробів за якими виконано план випуску продукції.
  3. За допомогою середнього відсотка, Який розраховується діленням загального фактичного випуску продукції в межах плану на общеплановий випуск продукції.

Приклад 6.Аналіз виконання плану за асортиментом


Найменування продукції

Об'єм виробництва

Виконання плану за асортиментом

 

план

факт

метод 1

метод 2

метод 3

А

500

550

110%

+

500

B

400

-

0%

-

-

C

600

400

66%

-

400

D

-

200

0%

+

-

Разом

1500

1150

66%

50%

60%

Читайте також:

Використання показників динаміки в економічному аналізі

Аналіз оплати праці

Угруповання витрат. Аналіз собівартості продукції

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Порівняння як спосіб економічного аналізу

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua