загрузка...
загрузка...
На головну

Предмет і зміст економічного аналізу

аналіз (Analysis) - означає розкладання досліджуваного проекту на частини, на властиві цьому об'єкту складові. Він вступає в діалектичне протиріччя в єдності з поняттям синтез (Sinthesis), т. Е. З'єднання раніше розчленованих елементів в єдине ціле.

 Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціях системи,
під предметом економічного аналізу розуміється господарські процеси підприємства, їх соціально-економічна ефективність і кінцевий результат діяльності, що складається під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і відбиваються в системі економічної інформації.

об'єктивні чинники впливають на господарські процеси, які пов'язані з дією зовнішнього середовища: ціни, тарифи, ставки, інші чинники, що не залежать від характеру управління і дії самого господарського об'єкта.

суб'єктивні чинники повністю залежать від конкретної діяльності людини. Успішне господарське управління, виконання бізнес-планів визначає кваліфікаційне управління виробничого комплексу.

 Інформаційна система включає в себе сукупність вхідних даних для аналізу, результат їх тимчасової роботи, вихідні дані, кінцеві результати надходження в систему управління. Раціонально-організаційний інформаційний потік є основою для моделювання діяльності досліджуваного об'єкта і підготовки управлінських рішень. До важливих завданням економічного аналізу відносяться:

  • Підвищення обгрунтованості розробки бізнес-планів, бізнес - процесів і нормативів;
  • Визначення ефективності використання трудових, матеріальних фінансових ресурсів підприємства;
  • Виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу;
  • Підготовка та перевірка оптимальності управлінських рішень.

Читайте також:

Угруповання витрат. Аналіз собівартості продукції

Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

Аналіз обсягів реалізації продукції

Метод ланцюгових підстановок в економічному аналізі

Оцінка фінансової стійкості

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua