загрузка...
загрузка...
На головну

Резерви зростання продуктивності трудомісткості продукції

Даний напрямок аналізу орієнтоване на пошук резервів зростання підвищення ефективності використання живої праці. Існує жорстка взаємозв'язок між показниками продуктивності праці та трудомісткості продукції.

, де
П - продуктивність праці;
ВП - валова продукція;
Ч - чисельність.

 Трудомісткість - це показник зворотний продуктивності.
,
отже, підвищення продуктивності праці призводить до зниження трудомісткості продукції і економії робочої сили.
Чисельність і продуктивність праці є основними факторами, зміна яких зумовлює зміну валової продукції.
ВП = Ч * П.

 Вплив цих двох факторів оцінює так само такий показник, як частка приросту (зниження) обсягу продукції, що випускається за рахунок зміни рівня чисельності працюючих. Розрахунок здійснюється за такими формулами:
; .
dп - питома вага приросту (зниження) обсягу продукції, що випускається за рахунок зміни рівня продуктивності праці.
dч - питома вага приросту (зниження) обсягу що випускається продукції за рахунок зміни чисельності працюючих
Jвп, Jч - індекси обсягу випуску продукції і середньооблікової чисельності працюючих в звітному періоді в порівнянні з базисним.
Yвп, Yч - відсоток приросту (зниження) обсягу випуску продукції і чисельності в звітному періоді в порівнянні з базисним.

 Загальний приріст продуктивності праці за рахунок збільшення обсягу виробництва і зниження чисельності працівників визначається:
, де
Y - загальний приріст продуктивності праці;
ВП -відсоток приросту обсягу продукції, що випускається в даному періоді;
Yч - відсоток зміни чисельності працівників підприємства.

Читайте також:

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Спосіб угруповань в економічному аналізі

Аналіз обсягів реалізації продукції

Види економічного аналізу

Способи привиди показників в такий же вид

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua