загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз структури пасивів балансу підприємства

У пасиві відображаються джерела утворення коштів підприємства. Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.

За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на:

  • власний (четвертий розділ балансу);
  • позиковий (п'ятий і шостий розділи балансу).

За тривалістю використання капітал поділяють на:

  • перманентний (довгостроковий, постійний) - 4 і 5 розділи балансу;
  • короткостроковий (6 розділ балансу).

Загальна схема структури пасиву балансу виглядає наступним чином:

  • Виділяється власний і позиковий капітал;
  • У позиковому капіталі виділяється довгострокові пасиви (5 розділ балансу) та короткострокові пасиви (6 розділ балансу).
  • Короткострокові пасиви є змінний капітал;
  • Капітал, резерви та довгострокові пасиви утворюють постійний капітал.

Аналіз пасивів підприємства в першу чергу пов'язаний з оцінкою зміни в їх складі і структурі. Аналіз проводиться за допомогою аналітичної таблиці такого вигляду.

 Аналіз статей пасиву балансу


показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення +, -

відхилення%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

1. Майно всього

15845

100%

47535

100%

+31690

300%

2. власної. капітал

7620

48%

30470

64%

+22850

400%

3. Позиковий капітал

8225

52%

17065

36%

+8840

207%

4. долгоср. зобов

3778

24%

7977

17%

+4199

211%

5. краткоср. зобов

3600

23%

5276

11%

+1676

146%

6. Кредиторська заборгованість

847

5%

3812

8%

+2965

450%

Висновки: результати розрахунку показують, що основну частку в майні підприємства на початок періоду становить позиковий капітал 52%, а на кінець року власний капітал 64%. У позиковому капіталі основну частку складають довгострокові зобов'язання 24% на початок періоду, 17% на кінець періоду і короткострокові зобов'язання 23% на початок року, 11% на кінець року. Найбільше зростання питомої ваги в структурі пасивів спостерігається у кредиторської заборгованості 5% на початок періоду та 8% на кінець періоду (відхилення становить 450%).
Розумні розміри позикового капіталу здатні поліпшити ФСП, а надмірне запозичення погіршують його, тому в процесі аналізу вивчається склад і давність виникнення кредиторської заборгованості та особливо прострочені заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету. А так само необхідно визначити суму санкцій за прострочення платежів. Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства розраховується:
, де
СКЗ - середні залишки кредиторської заборгованості;
Д - періоди;
Ксоб - сума середніх оборотів за рахунками розрахунків з кредиторами.
При інтерпретації результатів аналізу кредиторської заборгованості необхідно враховувати, що вона є одночасно джерелом покриття дебіторської і кредиторської заборгованості. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, то це свідчить про іммобілізації власного капіталу в дебіторську заборгованість.

Читайте також:

Аналіз ритмічності виробництва в економічному аналізі

Індексний метод в економічному аналізі

Основні правила організації економічного аналізу

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Аналіз структури продукції економічного аналізу

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua