загрузка...
загрузка...
На головну

Метод ланцюгових підстановок в економічному аналізі

Нехай дана детермінована мультипликативная модель. Необхідно визначити розмір впливу факторів А, В, С на результативний показник Y. Метод ланцюгових підстановок дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміни величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника на фактичний у звітному періоді.

 Нехай відомо базисне значення показників у0, а 0, b0, С0 і звітне значення показників в1, а1, b1, с1.

Алгоритм методу ланцюгових підстановок складається з наступних кроків:
1) розрахунок значень результативного показника «у».

  • Розрахунок базисного значення результативного показника «у»
  • Розрахунок умовних значень показника «у»

;
Кількість умовних показників на одиницю менше числа факторів моделі.

  • Розрахунок звітного значення показника «у»


2) розрахунок впливу чинників на результативний показник «у»

  • Розрахунок впливу фактора «а» на результативний показник «у»


Таким чином, при розрахунку у (а) фактори b і з зафіксовані на рівні базисного значення. Змінюється тільки фактор «а», тим самим усунуто вплив факторів b і з на показник «у». У цьому сутність прийому елімінування, тобто усунення, нейтралізації впливу на результативний показник всіх факторів крім одного - досліджуваного.

  • Розрахунок впливу фактора «b» на результативний показник «у»

  • Розрахунок впливу фактора «с» на результативний показник «у»


3) Перевірка - контроль правильності розрахунків. Зміна результативного показника «у» можна визначити двома способами:

  • Зміна показника «у» є сума його змін за рахунок кожного з факторів

у (а) + у (b) + у (с)
Розрахунки зроблені вірно, якщо  в1 =  у2

4) Висновки.

Читайте також:

Метод абсолютних різниць в економічному аналізі

Аналіз змін в структурі активів балансу підприємства

Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Аналіз структури продукції економічного аналізу

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua