загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Непрямі витрати в собівартості представлені такими статтями:

  • РСЕО;
  • Загальновиробничі витрати;
  • Загальногосподарські витрати;
  • Комерційні витрати.

Аналіз цих витрат проводиться шляхом порівняння фактичної їх величини в розрахунку на рубль товарної продукції в динаміці за кілька періодів, а так само в порівнянні з плановим рівнем звітного року. Таке зіставлення показує як змінилася частка непрямих витрат у собівартості товарної продукції в динаміці і в порівнянні з планом, а так само яка спостерігається тенденція - зростання чи зниження. Надалі визначаються величини, що викликали абсолютне або відносне зміна витрат. Кожна з перерахованих витрат складається з декількох елементів.

 РСЕО - дана стаття містить наступні види витрат:

  • Амортизація машин і технологічного обладнання;
  • Витрати на утримання машин і технологічного обладнання;
  • Знос МБП;
  • Витрати по внутризаводскому переміщенню вантажів.

Деякі з цих видів витрат є постійними або умовно-постійними, а деякі є умовно-змінними. Ступінь їх залежності від обсягу виробництва встановлюється за допомогою коефіцієнта залежності, який встановлений, або знаходиться дослідним шляхом або за допомогою стохастичного аналізу даних про обсязі продукції і суми витрат. Для перерахунку планових витрат на фактичний випуск продукції використовується наступна формула:
, де
Зкор - витрати, скориговані на фактичний випуск продукції;
Зпл - планова сума витрат за статтею;
ТП - відсоток виконання плану по товарній продукції;
Кз - коефіцієнт залежності витрат від обсягу виробництва продукції.
Аналіз проводиться в наступній таблиці.
Приклад 13. Витрати на утримання машин і устаткування.


витрати

Кз

Сума витрат, тис. Руб.

зміни

план

факт

За планом в персчете

загальні

За рахунок V

За рахунок рівня витрат

1. Амортизація

0,00

2000

2400

2000

+400

0

+400

2. Ремонт

0,35

2075

2480

2124

+405

+52

+353

3. Експлуатаційні витрати

0,75

1739

1938

тисячу вісімсот тридцять дві

+199

+93

+106

4. Знос МБП

1

400

450

429

+50

+29

+121

Разом:

2,1

6214

7268

6388

тисяча п'ятьдесят-чотири

174

880

ТПпл = 280000 тис. Руб .; ТПФ = 300000 тис. Руб.

Читайте також:

Предмет і зміст економічного аналізу

Аналіз обсягів реалізації продукції

Визначення резервів зниження собівартості продукції і послуг

Балансовий спосіб економічного аналізу

Аналіз оплати праці

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua