загрузка...
загрузка...
На головну

Хема аналізу собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції передбачає реалізацію наступних етапів:

  1. Визначення суми відхилення планового рівні елементів витрат від фактичного;
  2. Розрахунок структури витрат у відсотках за планом і фактично;
  3. Визначення відхилень за основними елементами витрат фактичної структури від планової;
  4. Робляться висновки.

елементи витрат

Сума, млн. Руб.

структура витрат

план

факт

+ / -

план

факт

+ / -

1. Матеріальні витрати

28168

31746

3578

36,14

37,72

+1,58

2. Заробітна плата

20500

21465

965

26,30

25,50

-0,80

3. Соціальний податок

6150

6440

290

7,89

7,65

-0,24

4. Амортизація ОПФ

3150

3500

350

4,04

4,86

+0,82

5. Інші виробництв. витрати

15564

15967

403

19,09

18,90

-0,19

Разом виробничі витрати

73532

79118

5586

94,33

94,00

-0,33

6. Комерційні витрати

4420

5050

630

5,67

6,00

+0,13

7. Повна собівартість, в т. Ч.

77952

84168

6216

100%

100%

---

- змінні витрати

54567

59338

4771

70%

70,5%

+0,5

- постійні витрати

23385

24830

1445

30%

29,5%

-0,5

Висновок: як випливає з даних таблиці фактичні витрати вище планових на 6216 млн. Руб .. Аналіз структури витрат показує, що найбільшою мірою зросла питома вага матеріальних витрат у повній собівартості продукції (+ 1,58%), збільшилася також частка амортизації основних засобів (на 0,82%); знизилася частка заробітної плати (на 0,8%) і соціального податку (на 0,24%). Отже виробництво стало більш матеріало- і фондомістким і менш трудомістким. В абсолютному вираженні перевищення фактичного рівня витрат над запланованим було допущено за всіма елементами. Співвідношення постійних і змінних витрат відхилилися від плану незначно (на 0,5%). Для більш детального аналізу необхідно з'ясувати:

  • виправданий зростання витрат відповідного збільшення обсягу випуску продукції;
  • чи є зміни в структурі витрат наслідком інфляції або це результат цілеспрямованого розвитку підприємства в напрямку скорочення трудомісткості виробництва.

Читайте також:

Оцінка платоспроможності підприємства

Формальні методи розукрупнення окремих факторів

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Аналіз ліквідності балансу

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua