загрузка...
загрузка...
На головну

Моделювання господарських процесів

Зміна господарських процесів передбачає:

  • виділення факторних і результативних показників;
  • виявлення наявності залежності між факторною та результативною показниками;
  • визначення характеру та напрямки залежності;
  • визначення структури залежності.

При здійсненні факторного економічного аналізу господарська діяльність розглядається як сукупність різних факторів, взаємодії яких визначає результат господарювання. При вивченні зв'язку між факторами і результатами їх взаємодії виділяються дві основні схеми зв'язку:

детермінована схема характеризується строгою відповідністю між причиною і наслідком, між факторами і результатом їх взаємодії. Кожному значенню фактора відповідає одне або кілька значень результатів, т. Е. Можливо побудувати модель аналізованого результативного показника з теоретичних передбачуваним його зв'язків з показниками фактора.

стохастична схема здійснюється з використанням прийомів кореляційного і регресійного аналізу. У цьому випадку між факторами і результатами немає строгої відповідності, а спостерігається лише відоме співвідношення проявляється в середньому.

Читайте також:

Види економічного аналізу

Аналіз виконання плану за асортиментом

Аналіз ритмічності виробництва в економічному аналізі

Організаційні форми і виконавці при проведенні економічного аналізу на підприємстві

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua