загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Зовнішньою ознакою неспроможності (банкрутства) підприємства є призупинення його поточних платежів і нездатність задовольнити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх погашення.

 Рішення про визнання підприємства банкрутом приймається за ознаками незадовільне балансу.

 Аналіз і оцінка структури балансу проводиться на основі двох основних показників:

  • коефіцієнт поточної ліквідності;
  • коефіцієнт забезпеченості власними коштами.

Підставою для визнання структури балансу незадовільно є:

  • встановлення того факту, що коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2.
  • Встановлення того факту, що коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного року має значення менше 0,1.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства. Якщо хоча б один з двох названих коефіцієнтів менше нормативу, то розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства за період, встановлений рівним 6 міс.
Якщо коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше або дорівнюють своїм нормативним значенням, то розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період, рівний 3 міс.

 Коефіцієнт відновлення платоспроможності визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його нормативу.
, де
- Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;
- Значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець і початок звітного періоду;
Т - звітний період в місяцях;
6 - період відновлення платоспроможності.

 Коефіцієнт відновлення платоспроможності приймає значення більше 1 свідчить про наявність у підприємства реальної можливості відновити свою платоспроможність.

 Коефіцієнт втрати платоспроможності визначається як відношення розрахункового значення коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміна значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на період втрати платоспроможності підприємства, встановлений рівним 3 міс.
, де
Ту - період втрати платоспроможності в місяцях.

Читайте також:

Предмет і зміст економічного аналізу

Формальні методи розукрупнення окремих факторів

Використання показників динаміки в економічному аналізі

Аналіз виконання плану за асортиментом

Аналіз оплати праці

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua