загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз ліквідності балансу

ліквідність балансу розуміється як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

ліквідність активів - Це величина зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів в грошові кошти. Чим менше потрібно часу для того, щоб цей вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність.

 Завдання аналізу ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів.

 Залежно від ліквідності активи поділяються на такі групи:

  1. група А1 - найбільш ліквідні активи: грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення;
  2. група А2 - швидко реалізованих активи: дебіторська заборгованість та інші активи;
  3. група А3 - повільно реалізовані активи (без рядків 216, 217 балансу, а також статей з розділу I активу балансу - довгострокові фінансові вкладення) зменшені на величину інвестицій в статутний фонд інших підприємств;
  4. група А4 - важкореалізовані активи (підсумок розділу I балансу за винятком статей цього розділу, включених в групу А3).

пасиви балансу групуються по терміновості їх оплати наступним чином:

  1. група П1 - найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість, інші пасиви і позики не погашені в строк;
  2. група П2 - короткострокові пасиви: кредиторська заборгованість і позикові кошти;
  3. група П3 - довгострокові пасиви: довгострокові кредити і позикові кошти;
  4. група П4 - постійні пасиви (підсумок розділу IV пасиву балансу).

Якщо підприємство має збитки, то для скорочення балансу на величину збитків зменшуються власні джерела і відповідно коригується валюта балансу. Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо має місце наступне співвідношення:
А1> = П1; А2> = П2; А3> = П3; А4> = П4.

 Виконання перших трьох умов нерівності тягне за собою виконання і четвертого нерівності. Тому для практичних цілей важливим є зіставлення підсумків перших трьох груп за активами і пасивами. Четверта умова має балансуючий характер.
У разі, коли порушена хоча б одне з співвідношень, ліквідність балансу не абсолютна. При цьому недолік активів по одній групі компенсується їх надлишком по іншій. Однак, можна говорити тільки про відносну компенсації, так як недолік менш ліквідних активів не може бути відшкодовано більш ліквідними.

Читайте також:

Аналіз динаміки обсягу виробництва

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Види економічного аналізу

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Планування аналітичної роботи на підприємстві

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua