загрузка...
загрузка...
На головну

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства включає всіх працівників, зайнятих безпосередньо у виробництві та його обслуговуванні і розраховується як сума чисельності наступних категорій персоналу:

 1. робочих;
 2. інженерно-технічних робітників;
 3. службовців;
 4. учнів;
 5. молодшого обслуговуючого персоналу;
 6. працівників охорони.

Загальна чисельність працівників підприємства складається як сума чисельності промислово-виробничого персоналу і непромислового персоналу.

До непромислового персоналу відносяться працівники, зайняті в установах і організаціях, що перебувають на балансі даного підприємства, але не виробляють продукцію або послуги для зовнішнього споживання. Це співробітники житлово-комунальних служб підприємства, відомчих дитячих садків і т. П.

 Основним показником чисельності є середньооблікова чисельність працівників. Середньооблікова чисельність працівників включає в себе загальне число працівників підприємства (постійних, сезонних і тимчасових), в тому числі працівників:

 1. фактично працюючих;
 2. перебувають у відрядженнях;
 3. у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами;
 4. які не вийшли на роботу через хворобу і з дозволу адміністрації;
 5. які вчинили прогули і в зв'язку з виконанням державних обов'язків;
 6. отримали відпустки для здачі іспитів і навчання;
 7. зайняті виготовленням продукції на дому.

Не включаються в середньоспискову чисельність працівники:

 1. відряджені на роботу на сторону і отримують заробітну плату від іншого підприємства;
 2. студенти ВНЗ та коледжів, які проходять практику на підприємстві (в тому випадку, якщо вони не отримують заробітну плату на своїх робочих місцях);
 3. виконують свої обов'язки терміном менше 5 днів і сумісники.

При визначенні показника середньооблікової чисельності в розрахунок приймаються суми чисельності облікового числа персоналу за всі календарні дні. Чисельність працівників в неробочі (святкові, вихідні) дні приймається рівною кількістю персоналу имевшемуся до відповідного передсвятковий день. Середньооблікова чисельність визначається:
, де
Pi - чисельність працівників на кожен i-тий календарний робочий день цього місяця;
Д - число календарних днів у цьому місяці.

 При роботі підприємства неповний календарний період в чисельнику даної формули використовується сума облікової чисельності за дні роботи, включаючи святкові і вихідні дні. При цьому, кількість календарних днів береться за весь місяць. Наприклад, якщо цех почав працювати з 11 жовтня, то застосовується сумарна чисельність працівників за 20 днів, а отриманий результат ділиться на повну кількість календарних днів (30).

Читайте також:

Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

Аналіз використання трудових ресурсів

Інтегральний спосіб в економічному аналізі

Способи привиди показників в такий же вид

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua