загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення резервів зниження собівартості продукції і послуг

Основними джерелами резервів зниження собівартості є:

  • збільшення обсягу виробництва продукції;
  • скорочення витрат на виробництво за рахунок збільшення продуктивності праці;
  • економного використання сировини і матеріалів, електроенергії та обладнання;
  • скороченняшлюбу.

Загальна величина резервів зниження собівартості розраховується:
, де
З ф - фактичні витрати на виробництво продукції або послуг;
Р (З) - резерви зниження витрат;
ДЗ - додаткові витрати пов'язані зі збільшенням випуску продукції або послуг;
ВПф - фактичний обсяг виробництва;
Р (ВП) - резерви збільшення обсягу виробництва.

 Резерви збільшення обсягу виробництва продукції або послуг виявляються в процесі аналізу виробничої програми. Одним з можливих способів у виявленні резервів є порівняння фактичного обсягу продукції або послуг з виробничою потужністю підприємства

Виробнича потужність - Це максимальна кількість продукції або послуг, що може бути зроблено в найбільшу зміну в умовах повної забезпеченості виробництва сировиною і матеріалом. В цьому випадку резерви випуску продукції або послуг розраховуються наступним чином:
Р (ВП) = Пм - ВПф, де
Пм - виробнича потужність підприємства.

Приклад 14. Кафе щодня обслуговує в середньому 87 осіб. Його виробнича потужність дозволяє щодня обслуговувати 120 чоловік. Резерв збільшення обсягу виробництва становить: Р (ВП) = 120 - 87 = 33 чоловік.

 Зміна обсягу виробництва і скорочення витрат пов'язані наступною залежністю: при збільшенні обсягу виробництва зростають тільки змінні витрати. Сума постійних витрат, як правило, не змінюється. В результаті чого знижуються витрати на один виріб.
Резерви скорочення витрат виявляються по кожній статті витрат за рахунок проведення конкретних організаційно - технічних заходів, тобто:

  • впровадження сучасної техніки і технології;
  • поліпшення умов організації праці.

Економія витрат на оплату праці в результаті впровадження організаційно-технічних заходів розраховується:
Р (ЗП) = (УТЕ1 - УТЕ0) * відплив * ВПпл, де
Уте 0, 1 - трудомісткість виробів до і після впровадження заходів;
Відплив - плановий рівень оплати праці;
ВПпл - плановий обсяг виробництва продукції.

 Резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску продукції за рахунок впровадження нових технологій розраховується:
Р (МЗ) = (УР1 - УР0) * ВПпл * Цпл, де
УР 0, 1 - питома витрата матеріалів на одиницю продукції до і після впровадження організаційно-технічних заходів;
Цпл - планові ціни на матеріали.

 Додаткові витрати на освоєння резервів збільшення виробництва визначаються окремо по кожному виду продукції або послуг. Це в основному: заробітна плата за додатковий випуск продукції або послуг, витрати на сировину і матеріали та інші змінні витрати, які змінюються пропорційно обсягу випуску. Для визначення їх величини необхідно резерв збільшення випуску продукції помножити на фактичний рівень питомих змінних витрат, тобто.

 ДЗ = Р (ВП) * УПЗф, де
ДЗ - додаткові витрати;
УПЗф - фактичні питомі змінні витрати.

Приклад 15. Фактичний випуск виробу становить 50400 одиниць. Резерв його збільшення 1600 одиниць. Фактична сума витрат на виробництво всього випуску становить 22680 тис. Руб.

Читайте також:

Інтегральний спосіб в економічному аналізі

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Порівняння як спосіб економічного аналізу

Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

Детерміновані схеми зв'язку економічного аналізу

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua