загрузка...
загрузка...
На головну

Використання показників динаміки в економічному аналізі

Для аналізу динаміки об'ємних показників розраховуються базисні і ланцюгові темпи зростання, темпи приросту і абсолютний приріст.
1) Абсолютний приріст базисний: ,
де yi і YБ - значення показника «у» в i-тий і базисний період часу.
2) Абсолютний приріст ланцюговий: ,
де уi-1 - це значення показника «у» в період часу i-1.
3) Темп зростання базисний:
Базовим називається період прийнятий за основу для порівняння.
4) Темп зростання ланцюгової:
5) Темп приросту базисний:
6) Темп приросту ланцюгової:
Середньорічні темпи зростання за період розраховуються за формулою середньої геометричної. Нехай відомо значення показника «у» за «n» періодів часу і розраховані ланцюгові темпи зростання Трц2, Трц3, Трцn. Середньорічний темп зростання за (n-1) період знаходиться за формулою середньої геометричної:

Середній абсолютний приріст розраховується наступним чином:


показники

1 997

1 998

+1999

2000

2001

1. Валова продукція, тис. Руб.

885,7

932,6

980,1

1028,7

1088,4

2.1. Базисний абсолютний приріст

-

932,6-885,7 = +46,9

980,1-885,7 = +94,4

1028,7-885,7 = +143

1088,4 -885,7 = + 202,7

2.2. Ланцюговий абсолютний приріст

-

932,6-885,7 = +46,9

980,1-932,6 = +47,5

1028,7-980,1 = +48,6

1088,4-1028,7 = + 202,7

3.1. Базисний темп зростання,%

-

932,6 / 885,7 * 100% = 105,3

980,1 / 885,7 * 100% = 110,6

1028,7 / 885,7 * 100% = 116,1

1088,4 / 885,7 * 100% = 122,9

3.2. Ланцюговий темп зростання,%

-

932,6 / 885,7 * 100% = 105,3

980,1 / 932,6 * 100% = 105,1

1028,7 / 980,1 * 100% = 104,9

1088,4 / 1028,7 * 100% = 105,8

4.1. Базисний темп приросту,%

-

105,3-100 = 5,3

110,6-100 = 10,6

116,1-100 = 16,1

122,9-100 = 22,9

4.2. Ланцюговий темп приросту,%

-

105,3-100 = 5,3

105,1-100 = 5,1

104,9-100 = 4,9

105,8-100 = 5,8

Розрахуємо середньорічні темпи зростання валової продукції.

Читайте також:

Аналіз структури пасивів балансу підприємства

Метод відносних різниць в економічному аналізі

Чисельність і категорії чисельності персоналу підприємства

Спосіб угруповань в економічному аналізі

Балансовий спосіб економічного аналізу

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua