загрузка...
загрузка...
На головну

Види економічного аналізу

Так як економічний аналіз являє інформацію для підготовки управлінських рішень, то в основі класифікаційних видів економічного аналізу лежать функції управління. Ринкова економіка породжує потребу в поділі аналізу на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній (управлінський) аналіз - Це система інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва виробничими процесами підприємства. Даний вид аналізу є складовою частиною управлінського обліку.

Зовнішній (фінансовий) аналіз обслуговує зовнішніх користувачів інформацією про підприємство та здійснює за даними публічної, фінансової звітності.

За змістом процесу управління виділяють:

  1. Прогнозний (перспективний) аналіз;
  2. Ретроспективний (наступний) аналіз;
  3. Оперативний (поточний) аналіз.

Залежно від характеру об'єктів управління виділяють види аналізу відображають:

  •  Галузеву структуру господарства;
  •  Рівні суспільного виробництва і управління.

 Як правило, виділяються два основних рівні управління: відомства (власник або його представник) - вищі ланка; і підприємства (виконавець) - первинна ланка.

 У первинній ланці для аналізу виділяють самостійні виробничі одиниці (відділи, цехи). Для вирішення стратегічних питань управління підприємством застосовується підсумковий комплексний аналіз, що дозволяє отримати всебічну оцінку діяльності підприємства в цілому.

Читайте також:

Використання показників динаміки в економічному аналізі

Балансовий спосіб економічного аналізу

Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз структури продукції економічного аналізу

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua