загрузка...
загрузка...
На головну

Предмет цілі і завдання екології

 Слово «екологія» (від грецького oikos- Житло і logos- Наука) вперше вжив німецький біолог Ернст Геккель в 1866 р, позначивши їм біологічну науку, що вивчає взаємини організмів з навколишнім середовищем. В даний час це поняття стало звичним і буденним в усьому світі, породило «екологізацію» сучасних наукових дисциплін і стало невід'ємною частиною нашого життя. Екологія стала для всього людства не лише наукою, але і способом мислення, поведінки. Екологія по праву стала однією зі сторін гуманізму, включаючи в себе духовність, розуміння єдності людини і природи, високу культуру. Навколишнє нас природа становить фундамент всієї життєдіяльності людини, є джерелом ресурсів його господарства, проте наука дуже довго обходила проблеми впливу цивілізації на природу.
Вперше В. І. Вернадський поставив питання про вплив людського суспільства на навколишнє середовище і довів, що за потужністю впливу на біосферу антропогенні процеси до початку XX століття стали співставними з геологічними та іншими природними процесами. Знадобилося кілька десятиліть, щоб наукова думка прийшла до висновку про те, що розвиток цивілізації в існуючій формі веде до руйнування природи, яке несумісне з виживанням людини як біологічного виду.

 Такий висновок, що попереджає про можливість екологічної катастрофи, змусив сучасну науку в XX столітті звернути пильну увагу на поняття «навколишнє середовище». Саме це поняття є основоположним у розвитку екології як науки, що вивчає природу як людський будинок і доводить, що він незамінний, унікальний, неповторний, але при цьому крихкий, вразливий і потребує захисту від руйнівних наслідків розвитку цивілізації. Таким чином, наука, раніше орієнтована на вивчення окремих видів, популяцій і елементарних спільнот, перенесла центр уваги на всю біосферу як сукупність живих організмів на землі. Були поставлені питання екології людини як всякої живої істоти; людського суспільства як особливої сукупності живих організмів.

 Якщо простежити послідовні етапи розвитку екології, то спочатку це були два приватних розділу ботаніки та зоології, які вивчають взаємодію організмів з навколишнім середовищем. До середини XX століття екологія значно розширила свою сферу і перетворилася в галузь біології, що вивчає надорганізменних системи, сукупність організмів разом з навколишнім середовищем, звану загальної екологією. В даний час екологія придбала міждисциплінарний, загальнонаукове значення і перетворилася на загальну екологію.

 Загальна екологія - наука методологічна, що створює загальнонаукові методи пізнання дійсності, її висновки знаходять застосування в різних областях практичної діяльності.

 Відповідно до цього основними завданнями екології є:
- Розуміння законів функціонування і розвитку біосфери як цілісної системи;
- Вивчення реакцій компонентів довкілля на впливи природного та антропогенного походження;
- Визначення допустимих меж впливу людської цивілізації на навколишнє середовище;
- Розробка концептуальних уявлень і рекомендацій щодо шляхів розвитку суспільства, які гарантували б дотримання меж впливу на навколишнє середовище, існування і розвиток останньої.

 В екології як науці повинен здійснюватися синтез наукових дисциплін - біології, геології, фізики, хімії, географії, економіки, соціології, математичного моделювання, правознавства та ін. Екологічні проблеми вимагають широкого філософського осмислення, створення нових етичних концепцій. В екології найскладніші наукові побудови сусідять з прикладними питаннями, які вимагають негайного вирішення.
Таким чином, екологія - не просто наукова дисципліна, вона являє собою проблемно орієнтовану систему наукових знань.

Читайте також:

атмосфера Землі

Обов'язки лабораторії проб санітарії

Класифікація методів захисту навколишнього природного середовища (ОПВ)

Поняття «біосфера», розвиток вчення про біосферу Лемарк, Зюссом, Вернадським

кругообіг кисню

Повернутися в зміст: Екологія

Всі підручники

© om.net.ua