загрузка...
загрузка...
На головну

Управління сучасним виробництвом

ВІДПОВІДІ ДО ІСПИТУ «Управління сучасним виробництвом»

 1. Місія та мета функціонування підприємства
 2. Організаційна структура підприємства: поняття та фактори визначають.
 3. Організація промислового підприємства в просторі. Генеральний план підприємства.
 4. Сутність і завдання управління виробництвом.
 5. Функції виробничого менеджменту
 6. Принципи виробничого менеджменту
 7. Методи виробничого менеджменту
 8. Школи та підходи до організації та управління виробництвом.
 9. З розвитком менеджменту розвивалися такі школи і напрямки.
 10. Управлінські рішення і технологія їх розробки.
 11. Ухвалення управлінського рішення
 12. Технологія розробки управлінського рішення.
 13. Принципи планування.
 14. Види планів підприємства. показники плану
 15. Процес розробки плану і методи організації робіт з планування.
 16. Плану виробництва продукції у вартісному вираженні;
 17. Виробнича потужність: поняття, визначальні чинники. Загальна методика розрахунку виробничої потужності.
 18. Показники та шляхи поліпшення використання виробничої потужності
 19. Виробничих процесів і їх види.
 20. Види руху предметів праці і розрахунок тривалості виробничого циклу.
 21. Форми організації промислового виробництва і їх вигляд.
 22. Типи виробництва та їх характерні ознаки.
 23. Організація потокового виробництва: сутність, характерні ознаки.
 24. Зростання значення НОТ в умовах ринкової економіки
 25. Індивідуальні форми ВІД
 26. Колективні форми ВІД
 27. Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць.
 28. Комплексне проектування організації і обслуговування робочих місць
 29. Функції нормування праці.
 30. Методи вивчення витрат робочого часу (фотографія робочого часу, хронометраж).
 31. хронометраж операцій
 32. Фотографія використання робочого часу
 33. Види норм праці та їх характеристика.
 34. Структура технічно обґрунтованої норми часу. Норма вироблення і її взаємозв'язок з нормою часу.
 35. Управління організацією праці на підприємстві.
 36. Завдання і напрямки організації праці.
 37. Організація ремонтної служби підприємства. Значення і завдання ремонтної служби в підвищенні ефективності організації виробництва.
 38. Визначення обсягу і організації підготовки ремонтних робіт.
 39. Інструментальне господарство підприємства: значення, завдання, шляхи підвищення ефективності організації. Планування потреби в інструменті.
 40. Планування потреби в інструменті
 41. Паливне і енергетичне господарства підприємства: значення, завдання, шляхи підвищення ефективності організації.
 42. Транспортне обслуговування виробництва.
 43. Існують дві системи внутрішньозаводських маршрутів: кільцева і маятникова.
 44. Тарно-складське господарство підприємства: значення, завдання, основні показники роботи і шляхи підвищення ефективності організації.
 45. Організація складських операцій
 46. Організація і планування складського господарства.
 47. Показники для планування і оцінки ефективності роботи складу
 48. Управління виробничими запасами
 49. Розрахунки виробничої потужності підприємства, нормативів витрат матеріалів і енергоресурсів.
 50. Система технічного контролю якості на підприємстві.
 51. Види технічного контролю якості продукції
 52. Методи технічного контролю якості продукції
 53. Стадії життєвого циклу продукції (міжнародний стандарт ISO серії 9000).
 54. Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємство.
 55. Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних.
 56. Структура і функції служби збуту на основі маркетингу. Управління збутом продукції на підприємстві.
 57. Управління збутом продукції
 58. Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками.
 59. Сутність і завдання оперативно-виробничого планування (ОПП).
 60. Календарне планування: внутрішньоцехове і межцеховое. Календарно-планові нормативи (ВПП).
 61. завдання
Всі підручники

© om.net.ua