загрузка...
загрузка...
На головну

Кримінальний процес. Конспект лекцій

Кримінальний процес (кримінальне судочинство) - спеціальна юридична навчальна дисципліна, що є профілюючою в середніх і вищих навчальних закладах. Таке значення цієї дисципліни визначається широким профілем підготовки фахівців в області юриспруденції. Автор як і раніше дотримується позиції, відповідно до якої юрист повинен бути фахівцем широкого профілю, спеціалізація якого повинна залежати від його особистісних якостей і сформованих життєвих обставин.

Конспект лекцій з кримінального процесу. Автор: В. В. Вандишев

 1. Поняття кримінального процесу та його завдання
 2. Стадії кримінального процесу
 3. Основні поняття кримінально-процесуальної науки
 4. Поняття принципів кримінального процесу та їх класифікація
 5. Поняття і зміст окремих принципів кримінального процесу
 6. Поняття учасників кримінального процесу та їх класифікація
 7. Державні органи, що здійснюють кримінальне судочинство, і їх повноваження
 8. Процесуальний статус (положення) підозрюваного, обвинуваченого, захисника та потерпілого
 9. Поняття і сутність цивільного позову
 10. Процесуальний статус цивільного позивача і цивільного відповідача
 11. Порядок пред'явлення, забезпечення і вирішення цивільної позову в кримінальному судочинстві
 12. процесуальні документи
 13. процесуальні терміни
 14. Судові (кримінально-процесуальні) витрати
 15. Гносеологічні засади встановлення об'єктивної істини як мети кримінального процесу
 16. Кримінально-процесуальне доказування: докази, предмет, межі і елементи доказування
 17. Показання свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених (ст. 73-77 КПК)
 18. висновок експерта
 19. Речові докази
 20. Протоколи слідчих і судових дій
 21. Поняття заходів кримінально-процесуального примусу та їх види
 22. Кримінально-процесуальне примус щодо забезпечення отримання (збирання) доказів
 23. Запобіжні заходи в кримінальному судочинстві
 24. Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю взяття під варту та продовження терміну утримання під вартою
 25. Поняття, сутність і значення стадії порушення кримінальної справи
 26. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
 27. Підстави і процесуальний порядок прийняття рішень в стадії порушення кримінальної справи
 28. Поняття, сутність, форми і значення досудової підготовки матеріалів
 29. Попереднє розслідування і співвідношення його форм
 30. Загальні умови попереднього розслідування
 31. Поняття слідчих дій і їх система
 32. Порядок виробництва затримання підозрюваного
 33. Порядок виробництва допиту свідків, потерпілих та проведення очної ставки
 34. Порядок виробництва пред'явлення для впізнання
 35. Порядок проведення обшуку і виїмки
 36. Порядок контролю і запису переговорів
 37. Порядок проведення огляду та огляду
 38. Порядок виробництва слідчого експерименту
 39. Порядок призначення і виробництва судової експертизи
 40. Залучення особи як обвинуваченого
 41. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого
 42. Поняття, сутність, підстави та умови зупинення провадження у кримінальній справі
 43. Діяльність слідчого і органу дізнання щодо призупинення виробництва
 44. Закінчення розслідування складанням обвинувального висновку
 45. Закінчення розслідування складанням постанови про припинення кримінальної справи
 46. Соціально-правова природа протокольної форми досудової підготовки матеріалів
 47. Процесуальний порядок виробництва в протокольній формі
 48. Прокурорський нагляд за виконанням законів у досудовому виробництві
 49. Відомчий контроль за виконанням законів у досудовому виробництві
 50. Судовий контроль за виконанням законів у досудовому виробництві
 51. Поняття підсудності та її значення
 52. Підсудність кримінальних справ
 53. Поняття, завдання і значення стадії призначення судового засідання (засудження)
 54. Форми і підстави призначення судового засідання (засудження)
 55. Інші повноваження судді при призначенні судового засідання (віддання обвинуваченого до суду)
 56. Поняття, завдання, значення судового розгляду та його загальні умови
 57. Структура і зміст судового розгляду
 58. Загальна характеристика виробництва у мирового судді
 59. Порядок порушення справ приватного обвинувачення
 60. Процесуальний порядок розгляду справ у судовому засіданні
 61. Суд присяжних і загальні умови судового розгляду
 62. Структура судового розгляду в суді присяжних і коротка характеристика його елементів
 63. Вирок - акт правосуддя
 64. Порядок постанови і проголошення вироку
 65. Структура і зміст судового вироку
 66. Поняття, завдання, значення стадії перегляду судових рішень, що не вступили в законну силу, і її характерні риси
 67. Порядок виробництва в стадії перегляду судових рішень, що не вступили в законну силу
 68. Підстави до скасування або зміни судових рішень, котрі вступили в законну силу
 69. Поняття, завдання і значення стадії виконання вироку
 70. Вступ судових рішень в законну силу
 71. Процесуальний порядок розгляду і вирішення питань, що виникають при зверненні вироку до виконання і фактичному його виконанні
 72. Поняття, завдання і значення виробництва в порядку судового нагляду як виняткової стадії кримінального судочинства
 73. Відмінності стадії виробництва в порядку судового нагляду від стадії перегляду судових рішень, що не вступили в законну силу
 74. Процесуальний порядок провадження з перегляду судових рішень, що вступили в законну силу
 75. Поняття, сутність, підстави, завдання і значення відновлення справ за нововиявленими обставинами як стадії процесу
 76. Досудове та судове провадження за нововиявленими обставинами
 77. Загальні положення, що характеризують провадження у справах про злочини, вчинені неповнолітніми
 78. Особливості попереднього слідства у справах про злочини, вчинені неповнолітніми
 79. Особливості судового розгляду справ про злочини, вчинені неповнолітніми
 80. Підстави і умови застосування примусових заходів медичного характеру
 81. Особливості попереднього слідства у справах осіб, відносно яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру
 82. Особливості судового розгляду у справах осіб, відносно яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру
 83. Правове становище іноземних громадян і основні принципи його регулювання
 84. Особливості кримінального судочинства у справах за участю іноземних громадян
 85. Видача особи, яка вчинила злочин (екстрадиція), і передача особи, засудженої до позбавлення волі, без відбування покарання в іншу державу
 86. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
 87. Підстави і умови відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
 88. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
 89. Поняття історичної форми кримінального процесу
 90. Розшукова (інквізиційний, слідча) форма кримінального процесу та її характеристика
 91. У змагальному (обвинувальна, позовна) форма кримінального процесу та її характеристика
 92. Змішана форма кримінального процесу та її характеристика
 93. Кримінальний процес держав романо-германської (континентальної) системи права
 94. Кримінальний процес держав англосаксонської системи права
Всі підручники

© om.net.ua